Chứng khoán Việt Nam: Dòng vốn lớn đổ vào thị trường chứng khoán trong năm 2024

Dragon Capital: Dòng vốn lớn sẽ tìm đến chứng khoán, cổ phiếu là kênh đầu tư hấp dẫn nhất năm 2024
Dự báo tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn sẽ làm cho chứng khoán trở thành kênh đầu tư hấp dẫn nhất trong năm 2024. Nhà đầu tư nước ngoài có thể tìm đến thị trường chứng khoán với những thông tin tích cực và cải thiện dòng vốn.

Chứng khoán Việt Nam: Dòng vốn lớn đổ vào thị trường chứng khoán trong năm 2024

Trong bản tin thị trường mới nhất, Dragon Capital, một trong những công ty phân tích hàng đầu tại Việt Nam, đã đưa ra dự báo cho năm 2024 rằng chứng khoán sẽ trở thành kênh đầu tư hấp dẫn nhất. Dự báo này dựa trên mức tăng trưởng lợi nhuận của nhóm 80 doanh nghiệp lớn nhất, dự kiến nằm trong khoảng 16-18%.

Sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam

Đã bắt đầu trong năm 2023, khi nền kinh tế dần thoát ra khỏi những tác động tiêu cực của các chính sách thay đổi trong thị trường trái phiếu. Các chỉ số kinh tế, bao gồm tiêu dùng, sản xuất và hoạt động bất động sản, đều cho thấy sự chuyển biến tích cực. Dragon Capital cho rằng thị trường chứng khoán thường đi trước 4-6 tháng so với nền kinh tế, và đã đạt mức tăng giá cao nhất là 23% vào tháng 9. Mặc dù tăng trưởng lợi nhuận của thị trường vẫn còn ở mức thấp, nhưng so với các thị trường khác trong khu vực, Việt Nam đã cho thấy hiệu suất tương đối khả quan. Trong năm 2024, Dragon Capital dự báo rằng mức tăng trưởng lợi nhuận của nhóm 80 doanh nghiệp lớn nhất sẽ nằm trong khoảng 16-18%, và đây là tiền đề quan trọng cho chứng khoán trở thành kênh đầu tư hấp dẫn nhất.

Các nhà đầu tư cá nhân và dòng vốn lớn

Hiện nay, các nhà đầu tư cá nhân chiếm hơn 88% thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Lãi suất tiền gửi 12 tháng tại ngân hàng chỉ còn khoảng 4,7%, không đủ hấp dẫn so với mức lợi nhuận dự kiến từ thị trường chứng khoán. Bất động sản cũng có những giới hạn nhất định như quy mô vốn lớn và thanh khoản thấp. Do đó, các dòng vốn lớn có thể sẽ tìm đến thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, dòng vốn nước ngoài cũng có thể được cải thiện nếu có thông tin tích cực về thị trường, chẳng hạn như việc cởi nút thắt ký quỹ trước giao dịch hay các bước tiến mới trong quá trình nâng hạng lên thị trường mới nổi. Dragon Capital đánh giá rằng năm 2024 là thời điểm hấp dẫn để tham gia vào thị trường chứng khoán.

Chứng khoán là công cụ tài chính mạnh mẽ

Trên thực tế, chứng khoán không chỉ là kênh đầu tư hấp dẫn, mà còn là một công cụ tài chính mạnh mẽ giúp tăng cường sự đa dạng hóa và tăng trưởng của các doanh nghiệp. Với cam kết của Chính phủ về việc tiếp tục linh hoạt nới lỏng chính sách tiền tệ và tài khoá, các doanh nghiệp tư nhân cũng sẽ có lòng tin và động lực để đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Dòng vốn lớn dự kiến đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong tương lai gần, dòng vốn lớn dự kiến sẽ đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Với sự phục hồi của nền kinh tế và tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp, chứng khoán sẽ trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn và tiềm năng trong năm 2024.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Dragon Capital dự đoán gì về thị trường chứng khoán trong năm 2024?,Vì sao các dòng vốn lớn có thể tìm đến thị trường chứng khoán trong năm 2024?