Chứng khoán Việt Tín bị phạt vì cho khách đặt lệnh khi không đủ tiền

Cho khách đặt lệnh khi không đủ tiền, công ty chứng khoán bị phạt trăm triệu
CTCP Chứng khoán Việt Tín bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt vì vi phạm quy định cho khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trong tài khoản.

Chứng khoán Việt Tín bị phạt tổng cộng 270 triệu đồng vì vi phạm các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong đó, công ty bị phạt 125 triệu đồng vì cho một số khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trong tài khoản. Đây là một hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

Chứng khoán Việt Tín còn bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bằng văn bản trong 3 ngày, kể từ ngày xảy ra sự kiện đầu tư vượt quá hạn mức theo quy định.

Điều này vi phạm quy định về báo cáo thông tin của công ty đến cơ quan quản lý chứng khoán.

Cuối cùng, công ty còn bị phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn khi nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc có quyết định về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Điều này cho thấy Chứng khoán Việt Tín đã vi phạm quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã quyết định xử phạt CTCP Xây dựng số 1 Việt Phong với số tiền 92,5 triệu đồng.

Lý do là công ty này không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022, và tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022.

Công ty cũng đã không gửi nội dung công bố đúng thời hạn cho HNX đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2022, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022, và báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022.

Việc bị phạt của Chứng khoán Việt Tín và CTCP Xây dựng số 1 Việt Phong cho thấy tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định và quy trình trong hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Các công ty chứng khoán cần chú trọng đến việc đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong công bố thông tin, cũng như tuân thủ quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] CTCP Chứng khoán Việt Tín bị phạt bao nhiêu tiền vì vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng?,CTCP Xây dựng số 1 Việt Phong bị phạt bao nhiêu tiền vì không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)?