Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nâng cao vị thế và vai trò Việt Nam trên trường quốc tế

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nâng cao vị thế và vai trò Việt Nam trên trường quốc tế

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ và Brazil đã thúc đẩy quan hệ hai nước và quan hệ Việt Nam với Liên Hợp Quốc, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

I. Thành công của chuyến công tác

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ và Brazil đã thành công rực rỡ, đạt được nhiều kết quả quan trọng và góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Chuyến công tác này nhằm triển khai và cụ thể hóa những thỏa thuận trong tuyên bố chung Việt Nam–Hoa Kỳ và đẩy mạnh quan hệ Việt Nam–Brazil, đồng thời góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

II. Quan hệ Việt Nam–Hoa Kỳ

1. Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư: Quan hệ Việt Nam–Hoa Kỳ đã có những bước tiến dài, phát triển sâu rộng, toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực quan trọng ở cả 3 cấp độ song phương, khu vực và quốc tế. Hai bên đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững, đồng thời ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng. Trong chuyến công tác này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có hàng chục cuộc gặp và tham dự sự kiện với sự hiện diện của các quan chức cao cấp của chính quyền, Quốc hội liên bang, các tiểu bang, giới doanh nghiệp, trí thức, các bạn bè lâu năm tại Hoa Kỳ. Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ khẳng định tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và đánh giá tiềm năng hợp tác của các đối tác Việt Nam–Hoa Kỳ trong ngành công nghiệp bán dẫn là vô cùng lớn.

2. Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Việt Nam và Hoa Kỳ đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh thông qua việc thúc đẩy đàm phán, ký kết và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác liên quan. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

III. Quan hệ Việt Nam–Brazil

1. Tăng cường quan hệ với các nước bạn truyền thống: Chuyến thăm chính thức Brazil của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là bước triển khai thiết thực chủ trương đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó có việc tăng cường quan hệ với các nước bạn truyền thống mà Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hết sức có ý nghĩa, khi hai nước hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 16 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện trong năm 2024.

2. Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế-thương mại: Việt Nam và Brazil nhất trí tiếp tục thúc đẩy khởi động đàm phán một Hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR). Hai bên nhất trí thúc đẩy ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

3. Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Việt Nam và Brazil nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh thông qua việc thúc đẩy đàm phán, ký kết và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác liên quan.

IV. Kết luận

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ và Brazil đã thành công rực rỡ, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

[question] Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có những hoạt động nào trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ và Brazil?,Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nước nào trong chuyến công tác này?