Chuyển đổi Năng lượng: Việt Nam Tiến Gần Mục Tiêu Net Zero Năm 2050

Chuyển đổi Năng lượng: Việt Nam Tiến Gần Mục Tiêu Net Zero Năm 2050

Việt Nam cam kết không xây dựng nhà máy nhiệt điện than mới sau năm 2030 để giảm phát thải carbon và đạt mục tiêu trung hòa carbon theo COP26.

Triển khai Quy hoạch Điện VIII: Việt Nam Tiến Gần Mục Tiêu Net Zero năm 2050

Việt Nam đã cam kết cùng gần 150 quốc gia tại COP26 rằng sẽ đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào giữa thế kỷ này. Để thực hiện cam kết này, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việt Nam đã mạnh dạn đưa ra cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững với quan điểm "không chấp nhận phương thức tăng trưởng bằng mọi giá".

Quy hoạch điện VIII: Chuyển đổi hướng phát triển năng lượng

Quy hoạch điện VIII là kế hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch này hướng đến mục tiêu đẩy mạnh phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo, giảm mạnh nhiệt điện than, phát triển hợp lý nguồn điện khí sử dụng LNG và sử dụng các nguồn điện sinh khối.

Việt Nam không xây dựng nhà máy nhiệt điện than mới sau năm 2030

Bộ Công Thương đã khẳng định rằng Việt Nam sẽ không xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới sau năm 2030 để đảm bảo giảm phát thải carbon và đạt mục tiêu trung hòa carbon theo COP26. Quy hoạch điện VIII sẽ thực hiện chuyển đổi năng lượng để đạt được mục tiêu này.

Phát triển năng lượng tái tạo và giảm tỷ trọng nhiệt điện than

Quy hoạch điện VIII ưu tiên khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo để sản xuất điện. Tỷ lệ điện năng sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo (bao gồm cả thủy điện) dự kiến đạt khoảng 30,9 - 39,2% vào năm 2030 và 67,5 - 71,5% vào năm 2050. Đồng thời, Việt Nam cũng sẽ giảm dần tỷ trọng nhiệt điện than và phát triển các nguồn điện khí sử dụng LNG.

Đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những giải pháp quan trọng để giảm áp lực trong việc cung ứng năng lượng và bảo vệ môi trường. Việt Nam đã thực hiện một loạt các chính sách và chương trình để khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các ngành công nghiệp của Việt Nam có tiềm năng tiết kiệm năng lượng lên tới 30-35%.

Tăng cường nghiên cứu và phát triển công nghệ năng lượng

Quy hoạch điện VIII đề ra các giải pháp về phát triển khoa học công nghệ để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng. Việt Nam sẽ tạo cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp năng lượng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí bảo vệ môi trường cũng được đẩy mạnh.

Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu Net Zero năm 2050

Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ về chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững. Quy hoạch điện VIII là một bước tiến quan trọng để đạt được mục tiêu Net Zero năm 2050. Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo, giảm tỷ trọng nhiệt điện than, và khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Quy hoạch Điện VIII của Việt Nam tập trung vào việc phát triển nguồn điện nào?,Việt Nam cam kết không xây dựng nhà máy nhiệt điện than mới sau năm nào?