Chuyển đổi năng lượng xanh: Tầm quan trọng của Hydrogen/Amoniac xanh và những thách thức đối với Việt Nam

Chuyển đổi năng lượng xanh: Tầm quan trọng của Hydrogen/Amoniac xanh và những thách thức đối với Việt Nam

TS. Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh vai trò của Hydrogen/Amoniac xanh trong chuyển đổi năng lượng xanh của Việt Nam. Tuy nhiên, ông cũng đề cập đến những thách thức và cơ hội mà Việt Nam phải đối mặt khi phát triển công nghệ này.

Chuyển đổi năng lượng xanh là một trong những mục tiêu quan trọng của Việt Nam trong lộ trình hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Trong quá trình này, Hydrogen/Amoniac xanh đã được xem là một hướng đi mới và tiềm năng cho Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Đức Kiên, nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

Vai trò của Hydrogen/Amoniac xanh trong chuyển đổi năng lượng của Việt Nam

Theo TS. Nguyễn Đức Kiên, việc phát triển Hydrogen/Amoniac xanh là một yêu cầu được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Việc ưu tiên phát triển năng lượng xanh, sạch là một phần trong lộ trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam và đóng góp vào mục tiêu trung hoà phát thải.

Hydrogen/Amoniac xanh đang được coi là một giải pháp tiềm năng cho Việt Nam trong việc sản xuất năng lượng tái tạo. Với tiềm năng năng lượng tái tạo lớn và đường bờ biển dài, Việt Nam có thể trở thành một trong những quốc gia sản xuất điện Hydrogen/Amoniac xanh hàng đầu.

Thách thức và cơ hội đối với Việt Nam

Tuy nhiên, việc phát triển công nghệ Hydrogen/Amoniac xanh cũng đặt ra những thách thức đối với Việt Nam. Một trong những thách thức lớn nhất là nhận thức của xã hội và người làm công tác chính sách vĩ mô về công nghệ này. Để triển khai công nghệ mới này, cần đầu tư một số lượng lớn tài chính và công sức để tính toán tác động môi trường và xã hội. Việc chấp nhận giá điện cao hơn để hỗ trợ phát triển năng lượng xanh là một điều cần thiết.

Thách thức thứ hai là sự chuyển đổi của hệ thống quản lý nhà nước từ hỗ trợ sang đồng hành cùng doanh nghiệp. Việc phát triển Hydrogen/Amoniac xanh đòi hỏi sự chia sẻ trách nhiệm giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Quy hoạch điện VIII đã đề cập đến việc ưu tiên đầu tư vào các dự án phù hợp với hệ số tài chính và khả năng hoàn vốn nhanh. Đối với doanh nghiệp, việc thay đổi nhận thức và đặt vấn đề môi trường từ khi đầu tư là rất quan trọng.

Đối với xã hội, việc chấp nhận giá điện cao hơn để phát triển bền vững và sống trong môi trường xanh, sạch là một phần không thể thiếu. Điều này đòi hỏi sự thay đổi thói quen tiêu dùng và hỗ trợ phát triển công nghệ tiết kiệm điện. Tất cả những điều này sẽ tạo ra một bước nhảy vọt mới cho công nghiệp Việt Nam.

Cơ hội và thách thức của công nghệ mới

Theo TS. Nguyễn Đức Kiên, việc phát triển công nghệ Hydrogen/Amoniac xanh không chỉ mang đến thách thức mà còn là cơ hội cho Việt Nam. Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều nỗ lực nghiên cứu và phát triển công nghệ này, nhưng việc hiện thực hóa từ nghiên cứu sang sản xuất vẫn còn nhiều khó khăn. Nếu Việt Nam kịp thời tham gia vào việc phát triển công nghệ này, chúng ta có thể trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, việc phát triển công nghệ mới luôn đòi hỏi chi phí lớn hơn. Do đó, trong quá trình xây dựng căn cứ pháp lý, cần có sự hỗ trợ từ Quốc hội và Chính phủ để đảm bảo nguồn vốn phát triển. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc phân bổ ngân sách hàng năm để hỗ trợ phát triển công nghệ xanh.

Trong kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khoá XV, Quốc hội có thể yêu cầu Chính phủ báo cáo về kế hoạch phát triển năng lượng xanh và phân bổ ngân sách hàng năm để thực hiện kế hoạch đó. Đây được coi là một phương án tối ưu trong giai đoạn chuyển đổi. Sau 5 năm, chúng ta có thể sơ kết và xem xét việc ban hành một luật riêng về Hydrogen/Amoniac xanh nếu cần thiết.

Trong cuộc trao đổi, TS. Nguyễn Đức Kiên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Hydrogen/Amoniac xanh trong chuyển đổi năng lượng xanh của Việt Nam. Tuy nhiên, ông cũng đề cập đến những thách thức và cơ hội mà Việt Nam phải đối mặt khi phát triển công nghệ này. Để thành công, Việt Nam cần có sự thay đổi nhận thức của xã hội, sự đồng hành của nhà nước và doanh nghiệp, cũng như

[question] Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu gì cho việc sử dụng hydrogen và amoniac xanh?,Ông Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thay đổi nhận thức của xã hội và công tác chính sách vĩ mô trong việc phát triển công nghệ hydrogen/amoniac xanh. Tại sao điều này quan trọng?