Chuyển đổi xanh: Phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng bền vững

Chuyển đổi xanh: Phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng bền vững

Vùng Đông Nam Bộ đang chuyển đổi các khu, cụm công nghiệp theo hướng xanh hóa, phát triển kinh tế tuần hoàn và thu hút các ngành công nghệ cao. Điều này đảm bảo chất lượng cuộc sống cao và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Chuyển đổi xanh là xu hướng kết hợp tăng trưởng kinh tế với quan tâm đến môi trường, nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống cho thế hệ hiện tại và tương lai thông qua sự phát triển bền vững và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Trong bối cảnh tài nguyên tự nhiên dần cạn kiệt do khai thác quá mức, các quốc gia và doanh nghiệp đang tìm đến chuyển đổi xanh để ứng phó với khủng hoảng tài nguyên.

Chuyển đổi xanh là quá trình cần thiết mà Việt Nam phải trải qua để đảm bảo phát triển kinh tế bền vững và chống lại biến đổi khí hậu.

TP Hồ Chí Minh, trung tâm công nghiệp và tài chính của cả nước, đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Các lĩnh vực chủ yếu ảnh hưởng đến kinh tế xanh của TP Hồ Chí Minh bao gồm phát triển năng lượng tái tạo, đổi mới công nghệ tiết kiệm năng lượng, phát triển phương tiện giao thông công cộng và xe điện, sản xuất nông nghiệp xanh, tăng diện tích cây xanh và bảo tồn khu sinh quyển.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi, cam kết thực hiện mục tiêu phát thải carbon bằng 0 đến năm 2050.

TP Hồ Chí Minh đã xác định chuyển đổi xanh và phát triển bền vững là xu hướng chính trong tương lai và mong muốn sự hỗ trợ của các chuyên gia trong và ngoài nước để đạt được mục tiêu này.

Tỉnh Bình Dương, nằm ở trung tâm vùng kinh tế phía Nam, cũng đang phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng xanh hóa và phát triển kinh tế tuần hoàn, thu hút các ngành công nghệ cao.

Một ví dụ điển hình là Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III (VSIP III) có diện tích 1.000 ha với tổng vốn đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng. Dự án này được triển khai theo hướng xanh hơn, thông minh hơn, bền vững hơn và phù hợp với xu thế của thế giới và Việt Nam.

Tỉnh Đồng Nai cũng đang chuyển đổi xanh kết hợp với tăng trưởng kinh tế.

Từ năm 2010, tỉnh đã triển khai chương trình sản xuất sạch hơn với nhiều giải pháp thiết thực như hỗ trợ đổi mới công nghệ, kiểm toán năng lượng và tập trung vào nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao. Điều này đã giúp nhiều doanh nghiệp trở thành đối tác của các tập đoàn và thương hiệu quốc tế.

Các biện pháp quan trọng đã được thực hiện để thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

TP Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 31 và Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 98 về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. TP Hồ Chí Minh cũng tập trung vào nâng cao hạ tầng xanh, đào tạo lao động về phát triển bền vững và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Tỉnh Bình Dương đang định hướng chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu công nghiệp thông minh - sinh thái và tỉnh Đồng Nai đang đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và phát triển các ngành công nghiệp - xây dựng có hàm lượng khoa học - công nghệ cao.

Để đạt được hiệu quả từ mô hình khu công nghiệp sinh thái, cần có các quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn từ các chuyên gia trong và ngoài nước.

Ngoài ra, cần bổ sung chính sách ưu đãi cho các khu công nghiệp sinh thái và doanh nghiệp sinh thái để khuyến khích sự hưởng ứng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi và xây dựng mới khu công nghiệp sinh thái.

Việt Nam đang đi theo con đường chuyển đổi xanh để đảm bảo phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường.

Chuyển đổi các khu, cụm công nghiệp theo hướng xanh hóa và phát triển kinh tế tuần hoàn là một bước quan trọng trong quá trình này. Các tỉnh thành như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai đang thực hiện nhiều biện pháp để đạt được mục tiêu này và tạo ra một môi trường sống tốt hơn cho người dân.

[question] TP Hồ Chí Minh đã đặt mục tiêu gì đối với việc trung hòa carbon?,Tỉnh Đồng Nai đang chuyển đổi xanh kết hợp với việc gì để phát triển kinh tế?