Chuyển đổi xanh: Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

Chuyển đổi xanh: Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

Chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng toàn cầu và mang đến cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định cam kết của Chính phủ trong việc xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Chuyển đổi xanh đang trở thành một xu hướng toàn cầu và mang đến cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Thách thức đối mặt với chuyển đổi xanh là rất lớn.

Thế giới đang đối diện với khủng hoảng kép do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm tài nguyên tự nhiên. Nếu không có sự chuyển đổi từ mô hình sản xuất và tiêu dùng hiện tại, chúng ta sẽ cần tới 3 trái đất để đáp ứng nhu cầu sinh sống của con người vào năm 2050. Báo cáo của Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD) cũng cho thấy 40% diện tích đất toàn cầu đang bị suy thoái, gây rủi ro cho 50% GDP toàn cầu.

Tuy nhiên, chuyển đổi xanh cũng mang đến nhiều cơ hội cho doanh nghiệp.

Chính phủ đã xác định chủ trương và lộ trình hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để phát triển kinh tế xanh, kinh tế carbon thấp và kinh tế tuần hoàn. Chuyển đổi xanh không chỉ là một xu hướng, mà còn là một cơ hội để cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào tri thức, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong việc thực hiện chuyển đổi xanh. Để đạt được lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược kinh doanh và tận dụng cơ hội đi đầu trong các ngành sản xuất xanh. Họ cũng cần chú trọng vào hoạt động nghiên cứu và phát triển, quản trị thông minh và ứng dụng công nghệ thông tin.

Chính phủ cũng đang tập trung vào việc ban hành các chính sách và cơ chế thúc đẩy kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, các quy định về mua sắm xanh, thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng nhiên liệu thân thiện với môi trường và phát triển hệ thống giao thông xanh cũng đang được xem xét và triển khai.

Để thực hiện chuyển đổi xanh, doanh nghiệp cần vượt qua các rào cản về công nghệ, tài chính và quy định. Chính phủ cần bổ sung các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển. Các cơ chế tài chính xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng cần được thúc đẩy.

Chuyển đổi xanh không chỉ là một trách nhiệm của Chính phủ và doanh nghiệp, mà còn là một trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi cá nhân cũng cần tham gia vào quá trình chuyển đổi này bằng cách thay đổi thói quen tiêu dùng và hành động xanh hơn.

Chuyển đổi xanh không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững cho xã hội và môi trường. Đó là một hướng đi không thể tránh khỏi trong thời đại hiện nay và cần được thực hiện một cách mạnh mẽ và nhất quán.

Trên cuộc đua hướng tới tương lai xanh, doanh nghiệp Việt Nam cần nhìn nhận chuyển đổi xanh không chỉ là một gánh nặng mà còn là một cơ hội để phát triển và cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Chính phủ và các tổ chức tài chính cũng cần hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi này.

Chuyển đổi xanh không chỉ là một xu hướng tạm thời, mà là một xu hướng bền vững và cần được thực hiện một cách kiên nhẫn và nhất quán. Chính phủ và doanh nghiệp cần cùng nhau hợp tác và đồng hành trong việc thực hiện chuyển đổi xanh để đảm bảo sự phát triển bền vững cho đất nước và cộng đồng.

[question] Tại sao Phó Thủ tướng cho rằng chuyển đổi xanh là một cơ hội cho Việt Nam?,Những công cụ nào cần được bổ sung để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh?