"Chuyển đổi xanh trong ngành dệt may: Xu hướng phát triển bền vững"

Yêu cầu về sản xuất xanh trong ngành dệt may ngày càng trở nên quan trọng, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn cầu. Các doanh nghiệp đang tìm kiếm cách "xanh hóa" sản xuất để tìm kiếm đơn hàng và đáp ứng tiêu chuẩn cao của thị trường.

Xu hướng chuyển đổi xanh trong ngành dệt may

Hiện nay, yếu tố "xanh" không chỉ là lựa chọn mà đang dần được luật hóa tại các thị trường xuất khẩu quan trọng của ngành dệt may Việt Nam. Trước đây, các tiêu chuẩn "xanh" thường liên quan đến việc sử dụng hoá chất và thuốc nhuộm trên vải. Nhưng hiện nay, yêu cầu đã mở rộng đến việc sử dụng nguyên liệu tái chế, tuần hoàn và tuổi thọ của sản phẩm.

Ông Vương Đức Anh, Chánh Văn phòng HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex)

Việc phát triển bền vững trong ngành dệt may là một chiến lược dài hạn không thể thay đổi ngay lập tức. Doanh nghiệp phải tập trung vào yêu cầu của khách hàng và thị trường để đạt được mục tiêu này. Những thách thức cũng mang đến cơ hội. Đối với ngành dệt may, chúng ta cần nâng cao giá trị gia tăng trên mỗi đơn hàng. Lao động phổ thông có thể giảm, nhưng lao động có chất lượng phải tăng lên để đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững. Việc sản xuất các sản phẩm xanh theo thiết kế sinh thái mới cũng là cơ hội, vì cơ hội thường xuất phát từ những thách thức. Ngành dệt may phải nhận thức rõ rằng phát triển bền vững là xu thế không thể đảo ngược và phải cố gắng bắt kịp thị trường.

Yêu cầu về bền vững và cạnh tranh

Yêu cầu về bền vững và cạnh tranh đã thúc đẩy các doanh nghiệp dệt may Việt Nam chuyển đổi sang sản xuất xanh. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để tạo ra những sản phẩm mới, thân thiện với môi trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Các công ty đã đầu tư vào hạ tầng, môi trường và năng lượng tái tạo, nhưng còn cần thêm sự hỗ trợ từ chính phủ và các tổ chức liên quan để đạt được mục tiêu này.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS)

Các doanh nghiệp dệt may đang đầu tư và thực hiện những hành động cụ thể để đạt được mục tiêu "xanh" trong tương lai. VITAS đã khuyến nghị các doanh nghiệp chuyển đổi sang sản xuất xanh và đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng, môi trường và năng lượng tái tạo. Hầu hết các doanh nghiệp dệt may đã đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam và đánh giá của khách hàng quốc tế. Đánh giá xanh liên quan đến khả năng của các tổ chức quốc tế và nhà đánh giá. Để thu hút đầu tư, doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường và làm việc tốt hơn trong tương lai.

Trong bối cảnh sụt giảm đơn hàng

Các doanh nghiệp dệt may cần tập trung vào sản xuất bền vững để nâng cao tính cạnh tranh và duy trì hoạt động. Điều này không chỉ giúp giảm phát thải mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, đặc biệt là tại các thị trường xuất khẩu quan trọng.

[question] Kim ngạch xuất khẩu dệt may đã giảm bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,Vì sao yêu cầu về bền vững và cạnh tranh đã thúc đẩy các doanh nghiệp dệt may chuyển đổi xanh?