Chuyển hướng tăng trưởng xanh: TP.HCM xây dựng mô hình phát triển bền vững

TP.HCM đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế TP.HCM (HEF) năm 2023

TP.HCM đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế TP.HCM (HEF) năm 2023 với sự tham gia của hơn 1.200 đại biểu đến từ các tổ chức tài chính quốc tế, tổ chức quốc tế như Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đại diện các cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, cùng với các chuyên gia trong nước và chuyên gia từ các quốc gia thành công trong lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng bền vững.

TP.HCM đã chuyển hướng và đang kiến tạo một hành trình mới, hành trình tăng trưởng xanh

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên, TP.HCM đã nhận thức rõ rằng mô hình tăng trưởng kinh tế truyền thống không còn là lựa chọn tối ưu. Thay vào đó, TP.HCM đã chuyển hướng và đang kiến tạo một hành trình mới, hành trình tăng trưởng xanh, với tầm nhìn hướng tới tương lai bền vững.

TP.HCM đang khẩn trương hoàn thiện khung chiến lược phát triển xanh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết: "TP.HCM đang khẩn trương hoàn thiện khung chiến lược phát triển xanh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, nhằm xây dựng TP.HCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình và là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư và du khách".

Khung chiến lược này xác định người dân là trung tâm của quá trình chuyển đổi số

Theo đó, khung chiến lược này xác định người dân là trung tâm của quá trình chuyển đổi số, thúc đẩy liên kết vùng và hợp tác quốc tế, nhằm thực hiện 4 trụ cột chính. Đó là phát triển nguồn lực xanh, xây dựng hạ tầng xanh, phát triển hành vi xanh và xác định ngành và lĩnh vực tiên phong.

TP.HCM sẽ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện khung chiến lược và triển khai khung hành động

Ông Nguyễn Văn Nên cũng cho biết rằng sau diễn đàn, TP.HCM sẽ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện khung chiến lược và triển khai khung hành động với nhiệm vụ và mốc thời gian cụ thể.

Diễn đàn Kinh tế TP.HCM năm 2023 không chỉ là một trong những hoạt động nhằm hiện thực hóa nội dung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Diễn đàn Kinh tế TP.HCM năm 2023 không chỉ là một trong những hoạt động nhằm hiện thực hóa nội dung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới, mà còn là nơi thảo luận về việc thành lập trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM. Điều này nhằm tăng cường hợp tác với các trung tâm cách mạng công nghiệp trên thế giới và hỗ trợ giải pháp đột phá cho TP.HCM phù hợp với quốc gia và xu hướng quốc tế.

TP.HCM đang triển khai các giải pháp thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển

TP.HCM cũng đang triển khai các giải pháp thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển, tạo môi trường và cơ hội thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay trong hành trình tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0.

TP.HCM đang xây dựng mô hình phát triển mới, chuyển hướng từ mô hình tăng trưởng kinh tế truyền thống sang mô hình tăng trưởng xanh

Với sự nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của phát triển bền vững, TP.HCM đang xây dựng mô hình phát triển mới, chuyển hướng từ mô hình tăng trưởng kinh tế truyền thống sang mô hình tăng trưởng xanh. Điều này sẽ giúp TP.HCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại và bền vững, đồng thời thu hút nhà đầu tư và du khách.

TP.HCM đang đặt mục tiêu hoàn thiện khung chiến lược phát triển xanh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

TP.HCM đang đặt mục tiêu hoàn thiện khung chiến lược phát triển xanh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, TP.HCM cũng huy động các nguồn lực đầu tư vào năng lượng tái tạo, giảm phát thải nhà kính, xây dựng hệ thống giao thông công cộng, giảm ô nhiễm không khí, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên.

Diễn đàn Kinh tế TP.HCM năm 2023 đã tạo ra một sân chơi quan trọng để thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế xanh và tăng trưởng bền vững

Diễn đàn Kinh tế TP.HCM năm 2023 đã tạo ra một sân chơi quan trọng để thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế xanh và tăng trưở

[question] Tại diễn đàn Kinh tế TP.HCM năm 2023, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã nhấn mạnh điều gì về mô hình tăng trưởng kinh tế truyền thống?,Mục tiêu của TP.HCM trong hành trình tăng trưởng xanh là gì?