Chuyển toàn bộ nhân sự và nợ gần 3 triệu USD của A0 về Bộ Công Thương (10-7)

Chuyển toàn bộ nhân sự và nợ gần 3 triệu USD của A0 về Bộ Công Thương (10-7)

Toàn bộ nhân sự và hai khoản vay gần 3 triệu USD của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia sẽ được chuyển từ EVN về Bộ Công Thương theo đề xuất mới.

Chuyển toàn bộ nhân sự và nợ gần 3 triệu USD của A0 về Bộ Công Thương (10-7)

Theo thông tin mới nhất, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) sẽ chuyển toàn bộ nhân sự và hai khoản vay lên tới gần 3 triệu USD từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và sau đó là Bộ Công Thương. Đây là đề xuất được đưa ra tại dự thảo quyết định của Thủ tướng, do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoàn tất về tách A0 từ EVN để thành lập công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thành lập công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO)

Công ty này sẽ hoạt động độc lập và sở hữu 100% vốn nhà nước, với vốn điều lệ 776 tỷ đồng. NSMO sẽ chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ điều độ và điều hành giao dịch thị trường điện, thu, chi phí mua dịch vụ điều độ và điều hành giao dịch thị trường điện, và lợi nhuận định mức từ EVN thông qua cơ chế hợp đồng cung cấp dịch vụ. Bộ Công Thương sẽ có trách nhiệm hướng dẫn xác định các chi phí liên quan.

Theo tính toán của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, NSMO sẽ có vốn chủ sở hữu 630 tỷ đồng và 146 tỷ đồng tại các dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường phát điện cạnh tranh chưa được quyết toán và đang đầu tư đến năm 2023. Tổng mức vốn điều lệ 776 tỷ đồng sẽ đảm bảo hoạt động bình thường và ổn định của A0 sau khi tách khỏi EVN, không ảnh hưởng tới các dự án đầu tư đang tiến hành.

Chuyển giao hai khoản vay từ EVN sang NSMO

Cùng với việc chuyển nhân sự, EVN cũng đang cấp vốn vay cho A0 qua hai khoản vay từ Ngân hàng Thế giới, lần lượt là 1,56 triệu USD cho dự án Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia mới và gần 1,35 triệu USD cho dự án cơ sở hạ tầng thông tin cho thị trường phát điện cạnh tranh. Tài sản hình thành từ các khoản vay này đang được thế chấp cho các cơ quan cho vay lại được Bộ Tài chính ủy quyền. Theo quy định về quản lý nợ công, EVN có thể chuyển giao nghĩa vụ nợ cho A0 khi có sự chấp thuận của Thủ tướng.

Trong tờ trình gửi Thủ tướng, Ủy ban Quản lý vốn cũng đề xuất chuyển giao hai khoản vay từ EVN sang NSMO sau khi công ty này được thành lập. NSMO sẽ trực tiếp ký hợp đồng vay lại, hợp đồng thế chấp tài sản và trả nợ cho các cơ quan cho vay lại. Trong thời gian chuyển giao, EVN sẽ tiếp tục trả nợ cho các cơ quan cho vay lại và NSMO sẽ hoàn trả lại cho EVN.

Chuyển toàn bộ nhân sự và nợ gần 3 triệu USD từ A0 về Bộ Công Thương

Toàn bộ nhân sự của A0 sẽ được tiếp nhận nguyên trạng, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người lao động. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan liên quan sẽ xác định tiền lương của nhân viên tại công ty mới được lập. Đồng thời, người quản lý sẽ được xem xét xếp hạng bậc lương 1, nhằm đảm bảo thu nhập phù hợp với đặc thù hoạt động của công ty.

Tuy nhiên, việc chuyển A0 từ EVN về Bộ Công Thương cũng đối mặt với nhiều vướng mắc pháp lý liên quan đến tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách, đấu thầu đặt hàng, quản lý giá phí... Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã lưu ý về việc không tách bạch được chức năng kinh doanh với chức năng quản lý nhà nước theo yêu cầu tại Nghị quyết số 55-NQ/TW và chưa đáp ứng được lộ trình phát triển của A0 theo Quyết định số 168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Với việc chuyển toàn bộ nhân sự và nợ gần 3 triệu USD từ A0 về Bộ Công Thương, hy vọng rằng công ty mới được thành lập sẽ hoạt động hiệu quả và đóng góp tích cực vào phát triển hệ thống điện quốc gia.

[question] Công ty mới được thành lập từ tách A0 sẽ cung cấp dịch vụ gì?,Nhân viên A0 sẽ được giữ nguyên quyền và nghĩa vụ sau khi chuyển về công ty mới?