Cienco 4 báo lãi sau thuế hơn 150 tỷ đồng trong năm 2023

Cienco 4 lãi sau thuế gần 152 tỷ đồng trong năm 2023
Cienco 4 ghi nhận doanh thu thuần 2.624,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 151,6 tỷ đồng trong năm 2023, giảm so với năm trước nhưng vẫn đạt kết quả khả quan.

Cienco 4 công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023

Cienco 4, một công ty thuộc Tập đoàn Cienco 4, vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023. Theo báo cáo này, doanh thu thuần của công ty trong quý đạt 835,6 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn tăng nhanh, lợi nhuận gộp của công ty đã giảm 223% xuống còn 123 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính của Cienco 4 đạt 31,8 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, công ty cũng đã tiết giảm các chi phí. Trong quý này, lợi nhuận khác của công ty tăng gần gấp 3 lần, lên mức hơn 18 tỷ đồng.

Với kết quả này, Cienco 4 đã báo lãi sau thuế đạt 48,2 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả khả quan cho công ty trong một năm khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19.

Kết quả kinh doanh năm 2023

Trong năm 2023, Cienco 4 ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.624,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 151,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 3,7% và 2% so với năm 2022. Mảng hợp đồng xây dựng và doanh thu phí BOT là những đóng góp chủ yếu vào cơ cấu doanh thu của công ty trong năm.

Tại thời điểm kết thúc quý IV/2023, tổng tài sản của Cienco 4 đạt 9.727,6 tỷ đồng, tăng 17,6% so với đầu năm. Trong đó, công ty có 49,6 tỷ đồng tiền mặt và 691,1 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Các khoản phải thu trong ngắn hạn của công ty cũng tăng 29%, lên mức 4.144,4 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của Cienco 4 tính tới cuối năm 2023 giảm nhẹ so với đầu năm, chỉ còn 795,3 tỷ đồng. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các công trình như Công trình Bến Thành Suối Tiên, Dự án Phan Thiết Cầu Giây, dự án XL01 Bùng Vạn Ninh, dự án gói 4 Nghi Sơn Diễn Châu, công trình cải tạo sân bay Tân Sơn Nhất, dự án Khu đô thị Long Sơn, dự án Khu đô thị T&C - 61 Nguyễn Trường Tộ, công trình Cầu Hiếu 2 và các công trình khác là những nguyên nhân chính dẫn đến giảm tồn kho.

Theo báo cáo của Cienco 4, tại thời điểm 31/12/2023, các công trình xây lắp dở dang của công ty đã hoàn thành nghiệm thu với các nhà thầu phụ và sẽ thực hiện nghiệm thu quyết toán với chủ đầu tư, không có công trình tồn đọng và có dấu hiệu tổn thất.

Nguồn vốn và nợ phải trả

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Cienco 4 tại ngày 31/12/2023 đạt 5.962 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, có 2.940 tỷ đồng nợ vay tài chính. Khoản người mua trả tiền trước của công ty cũng tăng gấp 2,3 lần, đạt 1.294 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2023, Cienco 4 đã chứng tỏ sự ổn định và tiềm năng phát triển trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư. Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để duy trì và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Cienco 4 đã đạt lợi nhuận sau thuế bao nhiêu tỷ đồng trong năm 2023?,Mảng doanh thu nào đóng góp chủ yếu vào cơ cấu doanh thu của Cienco 4 trong năm 2023?