CII chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ vì thiếu quyền biểu quyết

Dùng tiền mặt để khích lệ cổ đông đi họp nhưng CII vẫn không thể tổ chức ĐHCĐ vì thiếu hơn 1% quyền biểu quyết
CII, công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vì thiếu hơn 1% quyền biểu quyết. CII đã dùng tiền mặt để khích lệ cổ đông tham dự, nhưng vẫn không đạt được mục tiêu.

CII, công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã CII), đã thông báo rằng họ không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) do thiếu hơn 1% quyền biểu quyết. Điều này đã làm cho cuộc họp không thể diễn ra theo kế hoạch.

CII, công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã CII), đã thông báo rằng họ không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) do thiếu hơn 1% quyền biểu quyết. Điều này đã làm cho cuộc họp không thể diễn ra theo kế hoạch.

Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp là 253 đại biểu, đại diện cho 154,3 triệu cổ phiếu, chiếm 48,47% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 318,3 triệu đơn vị. Tuy nhiên, theo quy định của công ty, ĐHĐCĐ bất thường không thể diễn ra do không đạt mức 50% quyền biểu quyết.

Để khích lệ cổ đông tham dự cuộc họp, CII đã sử dụng chiêu thức tặng quà bằng tiền mặt. Trong bức thư gửi cổ đông, CII cho biết cổ đông sẽ nhận được quà tri ân bằng tiền thông qua chuyển khoản, tùy thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu. CII đã công khai số điện thoại của các thành viên ban tổ chức đại hội để cổ đông liên hệ và xác nhận thông tin chuyển khoản. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản cổ đông trong vòng 24 giờ sau khi ban tổ chức nhận được xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự. Thời hạn xác nhận là trước 8h ngày 31/1/2024.

Tuy nhiên, dù đã thực hiện các biện pháp khích lệ, cuộc họp vẫn không thể diễn ra như kế hoạch. Đây không phải lần đầu tiên CII sử dụng chiêu này để khích lệ cổ đông tham dự họp. Trong năm 2023, công ty đã hai lần áp dụng chiến lược này cho ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường.

Trong cuộc họp bất thường ngày 31/1/2024, CII dự kiến trình cổ đông thông qua ba nội dung chính. Đầu tiên là việc điều chỉnh mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn tại phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng Gói 1, đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 24/5/2023.

Thứ hai là việc điều chỉnh một số nội dung của phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 2, cũng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ vào ngày 24/5/2023. Theo kế hoạch, CII dự kiến phát hành 15,9 triệu trái phiếu với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.592 tỷ đồng.

Thứ ba là nội dung liên quan đến trái phiếu chuyển đổi lô CIII42013. CII dự kiến sẽ không hủy ngang việc tạm dừng chuyển đổi trái phiếu CII42013 thành cổ phiếu tại đợt 7 (dự kiến vào ngày 2/5/2024) và đợt 8 (dự kiến vào ngày 4/11/2024) theo phương án phát hành đã được thông qua vào ngày 2/6/2020.

Về tình hình kinh doanh, CII đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2023. Doanh thu trong quý này đạt 733 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt 123 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 32 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần trong năm 2023 đạt 3.056 tỷ đồng, lãi sau thuế giảm 55% xuống còn 381 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 187 tỷ đồng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao Công ty CII không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường?,CII đã dùng phương thức gì để khích lệ cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông?