CII: Lợi nhuận hấp dẫn từ trái phiếu chuyển đổi

CII thu về hơn 2.800 tỷ đồng trái phiếu
CII thu về hơn 2.800 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu, mang lại lợi nhuận cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng và cổ tức ổn định cho cổ đông.

CII: Lợi nhuận hấp dẫn từ trái phiếu chuyển đổi

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) vừa công bố kết quả phát hành lô trái phiếu CII42301 với tổng giá trị 2.840 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhân viên của CII đã chi 1.120 tỷ đồng để mua trái phiếu công ty phát hành, góp phần đảm bảo thành công của đợt phát hành này.

Trái phiếu chuyển đổi của CII cho phép trái chủ chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần từ năm thứ hai. Trong năm đầu tiên, mức lãi suất của trái phiếu này được ấn định là 10%, cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng hiện tại. Sau một năm, mức lãi suất sẽ được thả nổi với phần bù 2,5%, tức là lãi suất trái phiếu sẽ cao hơn lãi suất tham chiếu 2,5% mỗi năm.

Nếu trái chủ chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu, họ sẽ được hưởng cổ tức với tỷ lệ 16% mỗi năm. Đây là mức cổ tức cao hơn tất cả các hình thức gửi tiền ngân hàng và lợi suất đầu tư trong thị trường chứng khoán ổn định.

CII cam kết chi trả cổ tức đều đặn cho cổ đông trong thời gian tới. Mức cổ tức hàng năm của công ty được quyết định dựa trên kết quả kinh doanh và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Mức cổ tức của CII có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức 16% cam kết, tùy thuộc vào dòng tiền thu phí của công ty.

Lợi nhuận từ trái phiếu chuyển đổi của CII cũng được đảm bảo bởi nguồn thu phí BOT. CII đã điều chỉnh giá vé cao tốc và hiện thu được bình quân 7,7 tỷ đồng tiền phí mỗi ngày từ nửa đầu tháng 1/2024.

Mặc dù lợi nhuận từ trái phiếu chuyển đổi mang tính "chắc chắn" hơn so với cổ tức, nhưng mức lãi suất thấp hơn. Do đó, một số lãnh đạo của CII đã quyết định bán cổ phiếu để mua trái phiếu trong đợt phát hành này. Mục đích cuối cùng của họ là chuyển đổi sang cổ phiếu để hưởng cổ tức và "làm chủ" công ty mà họ điều hành.

Với đợt phát hành trái phiếu thành công này, CII đã thu về hơn 2.800 tỷ đồng. Đây là một cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư muốn đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng và nhận lợi nhuận ổn định từ trái phiếu chuyển đổi của CII.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Nhân viên của CII đã chi bao nhiêu tiền để mua trái phiếu công ty phát hành?,Mức lãi suất của trái phiếu CII là bao nhiêu trong năm đầu tiên?

Rất vui dc biết đến thị trường cổ phiếu