Cơ cấu cổ phiếu tài chính và bất động sản trên sàn chứng khoán Việt Nam: Mất cân bằng và hạn chế

Cơ cấu cổ phiếu tài chính và bất động sản trên sàn chứng khoán Việt Nam: Mất cân bằng và hạn chế

Cổ phiếu tài chính và bất động sản chiếm tỷ trọng lớn trên sàn chứng khoán Việt Nam, gây mất cân bằng và hạn chế động lực cho thị trường. Thanh khoản tập trung vào nhóm ngành này, khiến việc đa dạng hóa đầu tư trở nên khó khăn.

Cơ cấu cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam đang gặp phải vấn đề mất cân bằng và hạn chế.

Theo dữ liệu từ Bloomberg, nhóm cổ phiếu tài chính và bất động sản chiếm tỷ trọng lớn đến hơn 57% vốn hóa trên thị trường. Con số này cao hơn nhiều so với các thị trường hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, các nhóm ngành thu hút sự quan tâm lớn của khối ngoại như công nghệ, y tế, dược phẩm, bán lẻ, tiện ích lại chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trên thị trường Việt Nam.

Sự mất cân bằng này đã tạo ra nhiều hạn chế cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Với tỷ trọng lớn của cổ phiếu tài chính và bất động sản, định giá của VN-Index duy trì ở mức thấp trong nhiều năm. Điều này không thật sự hấp dẫn dòng tiền đầu tư. Những nhóm ngành thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư lại không có đủ cổ phiếu để đáp ứng nhu cầu. Điều này khiến thị trường khó thu hút dòng vốn ngoại và thiếu động lực cho sự tăng trưởng bền vững.

Mặc dù quy mô giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, thanh khoản vẫn tập trung vào các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

Điều này cho thấy dòng tiền đầu tư chủ yếu mang tính ngắn hạn, gây khó khăn cho việc tăng trưởng bền vững của VN-Index và vốn hóa thị trường.

Mức độ đầu cơ cao cũng là một vấn đề đáng lo ngại trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tỷ lệ giá trị giao dịch/vốn hóa bình quân phiên trên HoSE trong 6 tháng trở lại đây đã xấp xỉ 0,3%, cao hơn nhiều so với các thị trường phát triển khác. Điều này cho thấy mức độ đầu cơ cao trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mất cân bằng cơ cấu cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam đã kéo dài trong nhiều năm.

Hoạt động thoái vốn và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước không đạt được kết quả như mong đợi. Đồng thời, số lượng các doanh nghiệp khối tư nhân có khả năng tạo ra sức ảnh hưởng lớn và sẵn sàng lên sàn cũng không nhiều. Điều này khiến việc đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư trở nên khó khăn.

Để giải quyết vấn đề này, cần tạo ra sự đa dạng hóa cơ cấu cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Các doanh nghiệp khối tư nhân cần được khuyến khích và hỗ trợ để lên sàn. Đồng thời, cần tăng cường quản lý và giám sát để giảm mức độ đầu cơ trên thị trường.

Trong tương lai, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư và cơ cấu cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút dòng vốn ngoại và tăng trưởng bền vững cho thị trường.

Điều này đòi hỏi sự cải thiện trong quản lý và giám sát thị trường chứng khoán, cũng như sự hỗ trợ và khuyến khích cho các doanh nghiệp khối tư nhân.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao tỷ trọng cổ phiếu tài chính và bất động sản trên sàn chứng khoán Việt Nam vượt trội so với các thị trường hàng đầu thế giới?,Tại sao sự mất cân bằng cơ cấu của chứng khoán Việt Nam gây khó khăn trong việc thu hút dòng vốn ngoại?