Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt đầu năm Giáp Thìn 2024: Những tin vui từ doanh nghiệp và ngân hàng

Đầu năm Giáp Thìn 2024, nhiều doanh nghiệp và ngân hàng sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt, mang lại niềm vui cho cổ đông.

Cổ đông doanh nghiệp nào sẽ được nhận cổ tức bằng tiền mặt đầu năm Giáp Thìn 2024?

Cổ đông của nhiều doanh nghiệp và ngân hàng sẽ có tin vui khi được nhận cổ tức bằng tiền mặt đầu năm Giáp Thìn 2024. Đây là một thông tin đáng mong đợi đối với cổ đông đang nắm giữ cổ phần của những doanh nghiệp và ngân hàng này.

Cổ đông của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PAC)

sẽ được nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Đây là một tin vui cho cổ đông khi số tiền tạm ứng cổ tức này ước tính lên đến hơn 23 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC)

cũng thông báo chuẩn bị tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Đây là một cơ hội để cổ đông nhận được số tiền tạm ứng cổ tức ước tính khoảng 39,3 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên - Huế (HUB)

cũng sẽ tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho cổ đông khi số tiền tạm ứng cổ tức đợt này ước tính lên đến hơn 26 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG)

cũng thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 với tỷ lệ 10% bằng tiền. Cổ đông của công ty này sẽ nhận được số tiền tạm ứng cổ tức ước tính lên đến 42 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (MH3)

sẽ chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2023 với tỷ lệ 7%. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho cổ đông khi số tiền chi trả cổ tức ước tính lên đến 16,8 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)

là ngân hàng đầu tiên công bố kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt trong năm nay. VIB sẽ tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2023 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6%. Số tiền tạm ứng cổ tức này ước tính lên đến 1.500 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB)

cũng thông báo sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt trong 5 năm liên tiếp và đủ để được phép chia cổ tức 30% lợi nhuận sau thuế hàng năm cho cổ đông. Đây là một tin vui cho cổ đông khi ngân hàng này đã chi ra gần 8.000 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2023.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank (TCB)

cũng đã hé lộ về vấn đề chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Nhà băng này sẽ trình đại hội cổ đông năm 2024 mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt ít nhất 20% trên tổng lợi nhuận sau thuế hàng năm hoặc 4-5% vốn chủ của ngân hàng tại thời điểm đầu năm.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

cũng dự kiến sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ACB đã hé lộ về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, dự kiến chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10% và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)

cũng đang thảo luận về vấn đề chia cổ tức bằng tiền mặt. Một số cổ đông đề nghị SHB xem xét chuyển tỷ lệ chi trả cổ tức của năm 2022 thành một phần bằng tiền và một phần bằng cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán

ngành ngân hàng đã có diễn biến tích cực, giúp cổ phiếu các ngân hàng tăng trưởng mạnh. Đến hết tháng 1/2024, trên HOSE có 41 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 2 ngân hàng có quy mô vốn hóa trên 10 tỷ USD là BIDV và Vietcombank.

Cổ đông của các ngân hàng này đã nhận được lợi suất đầu tư cao trong thời gian ngắn. Và trong thời gian tới, những cổ đông này sẽ tiếp tục được chia cổ tức bằng tiền mặt.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Công ty nào sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 15%?,Ngân hàng nào đã công bố kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt trong năm nay?