Cơ hội và thách thức trong ngành năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Việt Nam đang trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng năng lượng tái tạo của khu vực, nhưng các doanh nghiệp nội địa vẫn đối mặt với thách thức lớn trong việc cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoại.

Cơ hội lớn cho năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Cơ hội lớn cho năng lượng tái tạo tại Việt NamTheo một nghiên cứu mới của Tổ chức Năng lượng Ember, Việt Nam hiện chiếm 69% tổng sản lượng điện mặt trời và điện gió của ASEAN vào năm 2022. Việt Nam được xác định là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng năng lượng tái tạo của khu vực, chiếm gần 70% tiềm năng. Bà Vũ Chi Mai từ Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) cho rằng Việt Nam có nền chính trị xã hội ổn định và cơ chế chính sách hỗ trợ cho các lĩnh vực này, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài.

Thách thức trong nội địa hóa ngành năng lượng tái tạo

Mặc dù ngành năng lượng tái tạo có tiềm năng tăng trưởng mạnh, sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn khá mờ nhạt. Hiện nay, ngành năng lượng tái tạo vẫn chủ yếu nằm trong tay các doanh nghiệp ngoại, trong khi các doanh nghiệp nội địa đối mặt với nhiều thách thức. Các chuyên gia đánh giá rằng khả năng cung ứng đầu vào của các doanh nghiệp nội địa trong ngành năng lượng tái tạo còn khá mờ nhạt, và cơ chế chính sách hỗ trợ cũng còn thiếu. Ngoài ra, thiếu năng lực đánh giá, cơ sở hạ tầng, công nghệ và trình độ sản xuất cũng là những thách thức lớn.

Học từ kinh nghiệm của Trung Quốc

Việt Nam có thể học từ kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc tăng tỷ lệ nội địa hoá ngành năng lượng tái tạo. Trung Quốc đã thành công trong việc liên kết với các quốc gia khác để chuyển giao công nghệ và đạt được tỷ lệ nội địa hoá cao. Việc tạo ra cơ chế chính sách và hỗ trợ công nghiệp cho ngành năng lượng tái tạo cũng là một yếu tố quan trọng. Việt Nam cần đặt ra điều kiện đối với các nhà công nghệ năng lượng tái tạo để đảm bảo công nghệ hàng đầu và tăng cường nội địa hoá.

Giải pháp cho Việt Nam

Để tăng tỷ lệ nội địa hoá ngành năng lượng tái tạo, Việt Nam cần tăng cường đánh giá năng lực của các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị điện gió và điện mặt trời. Đồng thời, cần đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, và phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng. Cơ chế chính sách và đơn giá cũng cần được điều chỉnh để giảm giá thành sản phẩm và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước. Hỗ trợ từ Chính phủ cũng rất quan trọng trong việc chuyển giao công nghệ và đầu tư vào dây chuyền sản xuất hiện đại.

Với cơ hội và thách thức hiện tại, ngành năng lượng tái tạo tại Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn quan trọng. Việc tăng cường nội địa hoá và cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoại sẽ giúp Việt Nam phát triển bền vững trong lĩnh vực này.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Việt Nam chiếm bao nhiêu tổng sản lượng điện mặt trời và điện gió của ASEAN vào năm 2022?,Vì sao các doanh nghiệp Việt chưa tham gia mạnh mẽ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo?