"Cơ hội xây dựng 10 sân bay tư nhân ở Việt Nam"

Việt Nam đang mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực hàng không. Dự kiến sẽ có 10 sân bay mới được xây dựng hoặc mở rộng bằng vốn xã hội hóa trong thời gian tới.

Cơ hội đầu tư vào lĩnh vực hàng không tư nhân đang mở ra tại Việt Nam.

Thông qua việc huy động vốn xã hội, chính phủ dự định xây dựng hoặc mở rộng 10 sân bay mới trong thời gian tới.

Nhu cầu phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam đang rất lớn.

Để đáp ứng nhu cầu này, chính phủ đã quyết định mở rộng hình thức huy động và sử dụng nguồn lực vào lĩnh vực sân bay. Quyết định này cũng phù hợp với chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về đa dạng hóa các hình thức huy động vốn.

Theo kế hoạch, sẽ có 10 sân bay mới được xây dựng hoặc mở rộng bằng vốn xã hội hóa.

Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư và khai thác các dịch vụ hàng không. Hiện tại, đã có một số sân bay được chấp thuận đầu tư theo phương thức đối tác công - tư, bao gồm sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), sân bay Phan Thiết (Bình Thuận), sân bay Sa Pa (Lào Cai) và sân bay Quảng Trị.

Ngoài ra, một số sân bay hiện có đang được Chính phủ nghiên cứu để xem xét khả năng huy động vốn xã hội. Điều này bao gồm việc nghiên cứu khai thác lưỡng dụng kết hợp dân sự tại sân bay quân sự Thành Sơn (Ninh Thuận) và sân bay quân sự Biên Hòa (Đồng Nai), cũng như lên phương án kêu gọi xã hội hóa đầu tư vào sân bay Nà Sản (Sơn La), sân bay Vinh (Nghệ An), sân bay Chu Lai (Quảng Nam) và sân bay Cần Thơ.

Để thúc đẩy quá trình xã hội hóa đầu tư và khai thác cảng hàng không, sân bay, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng Đề án với mục tiêu đánh giá kết quả xã hội hóa đầu tư và đề xuất giải pháp tổng thể để huy động vốn xã hội đầu tư vào lĩnh vực này. Đề án đã được trình Chính phủ và đang được hoàn thiện để thực hiện.

Ngoài ra, chính phủ cũng đã ban hành các quy định và hướng dẫn về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. Điều này bao gồm quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cảng trong việc đầu tư xây dựng, nâng cấp và mở rộng các công trình tại cảng hàng không, sân bay. Trong trường hợp doanh nghiệp không có khả năng đầu tư theo kế hoạch, Bộ Giao thông vận tải sẽ đề xuất và kêu gọi hình thức đầu tư phù hợp.

Việc mở rộng cơ hội đầu tư vào lĩnh vực hàng không tư nhân là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng giao thông ở Việt Nam. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế và du lịch của đất nước.

[question] Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã báo cáo gì về việc xây dựng các sân bay bằng vốn tư nhân?,Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư vào những sân bay nào?