Cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp tăng trưởng vượt trội trong tuần qua

Các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp tăng trưởng vượt trội trong tuần qua

I. BVSC khuyến nghị tích cực dành cho MWG, PNJ và FRT

BVSC đã nâng khuyến nghị cho MWG lên Outperform và tăng giá mục tiêu lên 59.302 đồng/cp. Sự thống lĩnh thị phần mảng MCE và dịch chuyển từ các khu chợ truyền thống sang các cửa hàng bách hóa hiện đại được cho là những yếu tố giúp MWG củng cố năng lực thương thảo và mở rộng triển vọng kinh doanh.

FRT cũng nhận được khuyến nghị Outperform từ BVSC với giá mục tiêu 89.637 đồng/cp. FRT được đánh giá là công ty dẫn đầu thị trường trong mảng bán lẻ dược phẩm với triển vọng tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ từ việc mở thêm các cửa hàng.

PNJ cũng được nâng khuyến nghị lên Outperform từ BVSC, với giá mục tiêu 85.746 đồng/cp. PNJ đang thể hiện sự cạnh tranh và dẫn đầu thị trường trang sức, hưởng lợi từ gia tăng tầng lớp trung lưu và giàu có.

II. BSC khuyến nghị mua dành cho HSG và NKG

BSC đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu tôn mạ HSG và NKG. Giá trị hợp lý của HSG được ước tính là 20.000 đồng/cp, tương đương với mức tăng 13%. Giá trị hợp lý của NKG được ước tính là 24.700 đồng/cp, tương đương với mức tăng 28%.

III. PHS khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu STB

PHS ước tính NIM của STB năm 2023 đạt 3,55%, tăng 16 bps so với năm trước. Chi phí trích lập dự phòng năm 2023 của STB được ước tính giảm 3,2% so với năm trước. Giá trị hợp lý của cổ phiếu STB được xác định là 38.000 đồng/cp.

IV. VCBS khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VCG

VCBS khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VCG với giá mục tiêu 26.665 đồng/cp. VCG được đánh giá có lợi thế cạnh tranh lớn trong đấu thầu dự án và là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực giao thông.

V. VCBS khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu C4G

VCBS khuyến nghị mua đối với cổ phiếu C4G với giá mục tiêu 17.138 đồng/cp. Dự án BOT Chợ Mới - Thái Nguyên đang được đề xuất mua lại hoặc áp dụng các cơ chế hỗ trợ để nâng cấp tuyến đường, từ đó kỳ vọng giúp C4G thu về dòng tiền lớn và cải thiện sức khỏe tài chính.

VI. SSI khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu GAS

SSI duy trì khuyến nghị trung lập cho cổ phiếu GAS và nâng giá mục tiêu lên 106.000 đồng/cp. Các rủi ro tăng/giảm chính đối với khuyến nghị bao gồm sản lượng tiêu thụ khí khô và giá nhiên liệu.

VII. BVSC khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DRC

BVSC duy trì khuyến nghị Outperform cho cổ phiếu DRC với giá mục tiêu 26.550 đồng/cp. DRC đã công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với doanh thu và lợi nhuận cải thiện.

VIII. VCSC: Nhu cầu nội thất phục hồi sẽ thúc đẩy xuất khẩu của PTB

VCSC nhận định rằng nhu cầu nội thất sẽ phục hồi và thúc đẩy xuất khẩu của PTB. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế của PTB nửa đầu năm 2023 đạt 43% và 39% dự báo cả năm tương ứng.

Các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp như SZC, KBC, NTC và SIP cũng đã có sự tăng trưởng trong tuần qua. Sự phục hồi của ngành bất động sản khu công nghiệp và triển vọng tăng trưởng tích cực đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

VNIndex 1,185.9 13.09 1.1%
HNX 234.98 1.91 0.81%
UPCOM 88.15 0.5 0.57%
[question] Cổ phiếu nào được BVSC khuyến nghị tích cực trong tuần qua?,Tại sao cổ phiếu PTB giảm giá trong tuần?