Cổ phiếu bluechip sôi động, nhà đầu tư ngoại tiếp tục mua ròng hàng trăm tỷ đồng

Nhà đầu tư ngoại tiếp tục tập trung mua cổ phiếu bluechip và duy trì trạng thái mua ròng hàng trăm tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu bluechip tiếp tục là tâm điểm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong phiên giao dịch ngày 19/10, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 54,97 triệu đơn vị cổ phiếu trên sàn giao dịch HOSE, tổng giá trị mua đạt khoảng 1.777,15 tỷ đồng. Đây là con số tương đối cao và tăng 8,45% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.

Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bán ra 45,44 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị bán đạt khoảng 1.505,29 tỷ đồng. Mặc dù có sự bán ra nhưng con số này tăng 7,77% về khối lượng và 38,66% về giá trị so với phiên trước.

Tổng kết phiên giao dịch ngày hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 9,53 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị mua ròng đạt khoảng 271,86 tỷ đồng. Mặc dù con số này giảm 27,14% về lượng và 50,85% về giá trị so với phiên trước, nhưng vẫn cho thấy sự quan tâm và đặt niềm tin vào thị trường chứng khoán Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong số các cổ phiếu bluechip, cổ phiếu FPT là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Giá trị mua ròng của cổ phiếu FPT đạt khoảng 79,62 tỷ đồng, tương đương với khối lượng mua ròng đạt 0,85 triệu đơn vị.

Ngoài ra, cặp đôi cổ phiếu STB và HPG cũng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với mức mua ròng mạnh. Cụ thể, cổ phiếu STB được mua ròng 2,35 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 68,67 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu HPG được mua ròng 2,16 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 51,28 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng tiếp tục mua vào cổ phiếu với số lượng 657.760 đơn vị, tổng giá trị mua đạt khoảng 21,77 tỷ đồng. Mặc dù con số này giảm 41,1% về lượng và 45,15% về giá trị so với phiên trước, nhưng nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái mua ròng trên thị trường này.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 312.700 đơn vị cổ phiếu trên sàn giao dịch HNX, tổng giá trị bán đạt khoảng 4,89 tỷ đồng. Con số này giảm mạnh với tỷ lệ 74,13% về lượng và 80,73% về giá trị so với phiên trước.

Tổng kết phiên giao dịch ngày hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại trạng thái mua ròng trên thị trường chứng khoán HNX với số lượng 345.060 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt khoảng 16,88 tỷ đồng. Đây là con số tăng 17,88% so với phiên trước đó.

Cổ phiếu IDC tiếp tục là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất trên thị trường chứng khoán HNX.

Số lượng mua ròng của cổ phiếu IDC đạt 304.000 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 15,06 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu TNG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với số lượng 68.420 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 1,3 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài cũng tiếp tục mua vào cổ phiếu với số lượng 204.230 đơn vị, tổng giá trị mua vào đạt 7,24 tỷ đồng. Mặc dù con số này giảm mạnh với tỷ lệ 78,68% về lượng và 68,3% về giá trị so với phiên trước, nhưng nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái mua ròng trên thị trường này.

Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bán ra 213.310 đơn vị cổ phiếu trên thị trường UPCoM, tổng giá trị bán đạt khoảng 9,32 tỷ đồng. Con số này giảm 51% về lượng và 33% về giá trị so với phiên trước.

Tổng kết phiên giao dịch ngày hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại trạng thái bán ròng trên thị trường UPCoM với số lượng 9.080 đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 2,08 tỷ đồng. Đây là sự đảo chiều so với phiên trước đó khi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 522.250 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 8,9 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán UPCoM, cổ phiếu MPC là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Số lượng mua ròng của cổ phiếu MPC đạt 90.600 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 1,63 tỷ

VNIndex 1,087.85 -15.55 -1.43%
HNX 223.45 -3.67 -1.64%
UPCOM 85.0 -0.94 -1.11%
[question] Cổ phiếu nào được mua ròng mạnh nhất trên sàn giao dịch HOSE?,Khối ngoại đã mua ròng bao nhiêu đơn vị trên thị trường UPCoM?