Cổ phiếu đáng quan tâm ngày 15/9: DCM, GVR, SSI

Báo cáo phân tích các cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 15/9 của các công ty chứng khoán. Đánh giá tích cực cho cổ phiếu DCM và GVR, khuyến nghị phù hợp thị trường cho SSI.

Cổ phiếu DCM - Khuyến nghị tích cực

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) dự kiến đạt doanh thu thuần 3.387 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 387 tỷ đồng trong quý III/2023. Mặc dù doanh thu giảm nhẹ so với quý trước, nhưng sản lượng ước tính tăng hơn 60% nhờ phục hồi thị trường chung. Tuy nhiên, biên lợi nhuận giảm từ 31% xuống còn 21% do giá bán sản phẩm giảm và giá khí đầu vào tăng. Tuy vậy, chi phí khấu hao sẽ giảm đáng kể từ quý IV/2023, giúp DCM có lợi nhuận tăng trưởng mạnh 61% trong năm 2024. DCM cũng có năng lực tài chính mạnh mẽ và dự kiến duy trì lợi nhuận ổn định trong giai đoạn 2024-2028. Với giá mục tiêu là 40.500 đồng/cổ phiếu, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM cho DCM.

Cổ phiếu GVR - Khuyến nghị mua

Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) ghi nhận doanh thu thuần 4.272 tỷ đồng trong quý II/2022, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kỳ vọng về sự hồi phục mảng cao su của GVR đến từ sự phục hồi cầu cao su và tăng giá cao su thế giới. Đặc biệt, dự án Nam Tân Uyên 3 - KCN tạo dư địa tăng trưởng trong ngắn và trung hạn cho GVR. GVR đặt mục tiêu chuyển đổi đất cho ít nhất 2.900 ha từ nay đến 2025. Với giá mục tiêu là 26.700 đồng/cổ phiếu, KBSV khuyến nghị mua cho GVR.

Cổ phiếu SSI - Khuyến nghị phù hợp thị trường

CTCP Chứng khoán SSI (SSI) đã có mức tăng 65% trong 3 tháng qua, do đó, VCSC đã hạ khuyến nghị từ mua xuống phù hợp thị trường. Tuy vậy, giá mục tiêu của SSI đã được nâng lên 32.100 đồng/cổ phiếu. Dự báo lợi nhuận sau thuế của SSI năm 2023 tăng 21,3% so với năm trước, chủ yếu nhờ tăng trưởng doanh thu từ mảng môi giới và cho vay ký quỹ. Với khuyến nghị phù hợp thị trường, VCSC đánh giá tích cực cho SSI.

Đó là những cổ phiếu đáng quan tâm trước phiên 15/9. DCM và GVR được đánh giá tích cực với khuyến nghị mua và OUTPERFORM, trong khi SSI được đánh giá phù hợp thị trường. Nhà đầu tư cần cân nhắc thông tin này trước khi ra quyết định đầu tư.

VNIndex 1,223.81 -14.58 -1.19%
HNX 251.86 -4.25 -1.69%
UPCOM 93.65 -0.53 -0.57%
[question] Tại sao công ty chứng khoán khuyến nghị tích cực cho cổ phiếu DCM?,Tại sao công ty chứng khoán khuyến nghị mua cho cổ phiếu GVR và nâng giá mục tiêu cho cổ phiếu SSI?
1 Lượt thích