Cổ phiếu HPX của Đầu tư Hải Phát sẽ trở lại giao dịch trên sàn chứng khoán

Hơn 300 triệu cổ phiếu HPX của Đầu tư Hải Phát sắp được giao dịch trở lại trên sàn chứng khoán
Sau thời gian đình chỉ giao dịch, cổ phiếu HPX của Đầu tư Hải Phát sẽ được giao dịch trở lại trên sàn chứng khoán, mang lại cơ hội mới cho doanh nghiệp.

Cổ phiếu HPX của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát sẽ trở lại giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) sau thời gian đình chỉ.

Đây là thông báo mới nhất từ HoSE, cho biết Đầu tư Hải Phát đã không vi phạm quy định về công bố thông tin trong 6 tháng liên tục kể từ ngày ra quyết định đình chỉ giao dịch.

Công bố thông tin của Đầu tư Hải Phát đã được HoSE xem xét và chấp thuận. Ngày 8/3/2024, Đầu tư Hải Phát đã công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo quy định. Do đó, cổ phiếu HPX sẽ được giao dịch trở lại toàn thời gian theo quy định.

Trước đó, HoSE đã quyết định đình chỉ giao dịch hơn 304 triệu cổ phiếu HPX từ ngày 18/9/2023.

Lý do là Đầu tư Hải Phát tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị hạn chế giao dịch. Điều này đã gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên, Đầu tư Hải Phát đã khắc phục tình trạng này và đề nghị đưa cổ phiếu HPX trở lại giao dịch. Công ty cho biết, do kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, Đầu tư Hải Phát đã bị ảnh hưởng nặng nề sau Đại dịch Covid-19 và sự trầm lắng của thị trường bất động sản.

Việc cổ phiếu HPX trở lại giao dịch sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Đầu tư Hải Phát.

Công ty sẽ có cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính để triển khai dự án. Đồng thời, công ty cũng sẽ giảm được sức ép từ cổ đông và nhà đầu tư, đồng thời dễ dàng thực hiện cơ cấu nợ và định giá tài sản đảm bảo đối với khoản vay và phát hành trái phiếu.

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, doanh thu thuần của HPX đạt 1.699,6 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước, là con số cao nhất trong 4 năm qua.

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm 41% và đạt 288 tỷ đồng.

Đầu tư Hải Phát đã đặt kế hoạch doanh thu 2.800 tỷ đồng cho năm 2024, tăng 65% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 22% và đạt 105 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 5%.

Trong thời gian tới, Đầu tư Hải Phát sẽ tập trung vào việc giải quyết các dự án hiện hữu đang gặp khó khăn và vướng mắc về pháp lý.

Công ty cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng một số dự án không nằm trong kế hoạch và mục tiêu của công ty. Đồng thời, công ty sẽ nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới với quỹ đất sạch và chi phí vốn hợp lý.

Đầu tư Hải Phát cũng sẽ cân nhắc cẩn thận việc cân đối dòng tiền và thu xếp vốn để thực hiện các dự án trong năm 2024. Công ty sẽ cân nhắc việc đàm phán với các trái chủ để gia hạn các gói trái phiếu và tín dụng. Đồng thời, công ty sẽ cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu tại các công ty con và công bố thông tin báo cáo tài chính đúng thời gian quy định.

Sau thời gian đình chỉ giao dịch, việc cổ phiếu HPX của Đầu tư Hải Phát trở lại giao dịch trên sàn chứng khoán sẽ mang lại cơ hội mới cho công ty.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao cổ phiếu HPX của Công ty Đầu tư Hải Phát bị đình chỉ giao dịch?,Công ty Đầu tư Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024 như thế nào?