Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản tăng trưởng trong tuần qua

Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản tăng trưởng trong tuần qua

Cùng nhìn lại diễn biến của cổ phiếu cần quan tâm trong tuần qua

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Các công ty chứng khoán đã đưa ra những khuyến nghị tích cực cho các cổ phiếu sau đây.

ACB - Tăng trưởng 1,59%

Cổ phiếu ACB đã ghi nhận 3 phiên giảm và 2 phiên tăng trong tuần qua. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu ACB tăng nhẹ 350 đồng (+1,59%) từ mức 22.050 đồng/CP lên 22.400 đồng/CP. BVSC khuyến nghị OUTPERFORM cho ACB với mức giá mục tiêu là 31.800 đồng/cp.

TCB - Tăng trưởng 0,16%

Cổ phiếu TCB cũng ghi nhận 3 phiên giảm và 2 phiên tăng trong tuần qua. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu TCB chỉ nhích nhẹ 50 đồng (+0,16%) từ mức 31.000 đồng/CP lên 31.050 đồng/CP. MBS khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu TCB với giá mục tiêu 12 tháng là 35.600 đồng/CP.

TPB - Tăng trưởng 5,92%

Cổ phiếu TPB đã ghi nhận 3 phiên giảm và 2 phiên tăng trong tuần qua. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu TPB tăng 950 đồng (+5,92%) từ mức 16.050 đồng/CP lên 17.000 đồng/CP. VCSC khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu TPB với giá mục tiêu là 19.600 đồng/cổ phiếu.

KBC - Tăng trưởng 7,56%

Cổ phiếu KBC đã ghi nhận 3 phiên giảm và 2 phiên tăng trong tuần qua. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu KBC tăng 2.150 đồng (+7,56%) từ mức 28.450 đồng/CP lên 30.600 đồng/CP. BVSC khuyến nghị tích cực và VCSC khuyến nghị mua cho cổ phiếu KBC với giá mục tiêu là 38.016 đồng/cp và 35.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng.

POW - Tăng trưởng 5,41%

Cổ phiếu POW đã ghi nhận 1 phiên giảm và 4 phiên tăng trong tuần qua. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu POW tăng 600 đồng (+5,41%) từ mức 11.100 đồng/CP lên 11.700 đồng/CP. VCBS và MBS đều khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu POW với giá mục tiêu 13.700 đồng/cổ phiếu và 25.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng.

REE - Tăng trưởng 10,23%

Cổ phiếu REE đã ghi nhận 1 phiên giảm, 1 phiên đứng giá và 3 phiên tăng trong tuần qua. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu REE tăng 4.400 đồng (+10,23%) từ mức 53.000 đồng/CP lên 57.400 đồng/CP. BVSC khuyến nghị trung lập và MBS khuyến nghị mua cho cổ phiếu REE.

PNJ - Tăng trưởng 2,98%

Cổ phiếu PNJ đã ghi nhận 3 phiên giảm và 2 phiên tăng trong tuần qua. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PNJ tăng 2.200 đồng (+2,98%) từ mức 73.800 đồng/CP lên 76.000 đồng/CP. MBS và VCSC đều khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 91.000 đồng/cổ phiếu và 92.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng.

FMC - Tăng trưởng 2,52%

Cổ phiếu FMC đã ghi nhận 2 phiên giảm và 3 phiên tăng trong tuần qua. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu FMC tăng 1.100 đồng (+2,52%) từ mức 43.700 đồng/CP lên 44.800 đồng/CP. PHS khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu FMC với giá mục tiêu 59.400 đồng/cổ phiếu.

PET - Tăng trưởng 6,36%

Cổ phiếu PET đã ghi nhận 1 phiên giảm và 4 phiên tăng trong tuần qua. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PET tăng 1.450 đồng (+6,36%) từ mức 22.800 đồng/CP lên 24.250 đồng/CP. BVSC khuyến nghị tích cực cho cổ phiếu PET với giá mục tiêu 28.354 đồng/cp.

BSR - Tăng trưởng 1,08%

Cổ phiếu BSR đã ghi nhận 1 phiên giảm, 1 phiên đứng giá và 3 phiên tăng nhẹ trong tuần qua. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu BSR tăng 200 đồng (+1,08%) từ mức 18.600 đồng/CP lên 18.800 đồng/CP. BVSC khuyến nghị trung lập và MBS khuyến nghị mua cho cổ phiếu BSR.

PVD - Tăng trưởng 4%

Cổ phiếu PVD đã ghi nhận 2 phiên giảm và 3 phiên tăng trong tuần qua. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PVD tăng 1.050 đồng (+4%) từ mức 25.750 đồng/CP lên 26.800 đồng/CP. SSI khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PVD với giá mục tiêu 30.500 đồng/cổ phiếu.

Trên đây là diễn biến của các cổ phiếu cần quan tâm trong tuần qua. Các công ty chứng khoán đã đưa ra những khuyến nghị tích cực cho các cổ phiếu ngân hàng và bất động sản, thể hiện sự tăng trưởng và tiềm năng của các ngành này trong thời gian tới.

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,101.68 -12.21 -1.11%
HNX 226.65 -1.57 -0.69%
UPCOM 86.03 -0.19 -0.22%
[question] Các công ty chứng khoán khuyến nghị gì về cổ phiếu ACB?,Cổ phiếu nào đã có mức tăng giá cao nhất trong tuần qua?