"Cổ phiếu TEL tăng mạnh trên UPCoM, vượt qua sự suy thoái của thị trường chứng khoán"

"Mặc dù thị trường chứng khoán đang trải qua giai đoạn khó khăn, cổ phiếu TEL của CTCP Phát triển Công trình Viễn thông đã tăng hơn 130% trong tháng 10 trên sàn UPCoM."

Cổ phiếu TEL của CTCP Phát triển Công trình Viễn thông đã ghi nhận một mức tăng ấn tượng trong tháng 10, mặc dù thị trường chứng khoán đang trải qua giai đoạn suy thoái. Theo số liệu, cổ phiếu TEL đã tăng 132,79% so với cuối tháng trước và đóng cửa phiên 31/10 tại mức giá 14.200 đồng/CP. Điều này cho thấy tiềm năng và sức hút của cổ phiếu này trên thị trường.

Cổ phiếu TEL của CTCP Phát triển Công trình Viễn thông đã ghi nhận một mức tăng ấn tượng trong tháng 10, mặc dù thị trường chứng khoán đang trải qua giai đoạn suy thoái. Theo số liệu, cổ phiếu TEL đã tăng 132,79% so với cuối tháng trước và đóng cửa phiên 31/10 tại mức giá 14.200 đồng/CP. Điều này cho thấy tiềm năng và sức hút của cổ phiếu này trên thị trường.

Một số cổ phiếu khác cũng đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong tháng 10 trên sàn UPCoM. Cổ phiếu H11 của CTCP Xây dựng HUD101 đã tăng 83,33% và đóng cửa phiên cuối tháng 10 tại mức giá 11.000 đồng/CP. Ngoài ra, cổ phiếu KHL của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long, TBH của CTCP Tổng Bách hóa, DNL của CTCP Logistic Cảng Đà Nẵng cũng đã ghi nhận mức tăng giá mạnh.

Một số cổ phiếu khác cũng đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong tháng 10 trên sàn UPCoM. Cổ phiếu H11 của CTCP Xây dựng HUD101 đã tăng 83,33% và đóng cửa phiên cuối tháng 10 tại mức giá 11.000 đồng/CP. Ngoài ra, cổ phiếu KHL của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long, TBH của CTCP Tổng Bách hóa, DNL của CTCP Logistic Cảng Đà Nẵng cũng đã ghi nhận mức tăng giá mạnh.

Trong tháng 10, 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trên sàn UPCoM là BSR, SBS, AAS, C4G, NAB với khối lượng giao dịch lần lượt đạt 226 triệu, 51 triệu, 45 triệu, 37 triệu và 32 triệu cổ phiếu.

Trong tháng 10, 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trên sàn UPCoM là BSR, SBS, AAS, C4G, NAB với khối lượng giao dịch lần lượt đạt 226 triệu, 51 triệu, 45 triệu, 37 triệu và 32 triệu cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán nói chung và chỉ số UPCoM Index nói riêng đã ghi nhận sự giảm giá trong tháng 10. Chỉ số UPCoM Index đã giảm 6,95% so với cuối tháng 9/2023, đóng cửa tại mức 82,29 điểm. Thanh khoản thị trường cũng giảm mạnh, với khối lượng giao dịch bình quân giảm 35,52%, đạt xấp xỉ 44,43 triệu cổ phiếu/phiên; giá trị giao dịch bình quân giảm 37,69%, đạt hơn 652 tỷ đồng/phiên.

Thị trường chứng khoán nói chung và chỉ số UPCoM Index nói riêng đã ghi nhận sự giảm giá trong tháng 10. Chỉ số UPCoM Index đã giảm 6,95% so với cuối tháng 9/2023, đóng cửa tại mức 82,29 điểm. Thanh khoản thị trường cũng giảm mạnh, với khối lượng giao dịch bình quân giảm 35,52%, đạt xấp xỉ 44,43 triệu cổ phiếu/phiên; giá trị giao dịch bình quân giảm 37,69%, đạt hơn 652 tỷ đồng/phiên.

Trong tháng 10/2023, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn UPCoM cũng giảm hơn 30% so với tháng trước, đạt tổng giá trị giao dịch xấp xỉ 632 tỷ đồng. Trong đó, giá trị mua vào đạt 365 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt 266 tỷ đồng. Tính chung trong tháng 10/2023, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng xấp xỉ 99 tỷ đồng. Các cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất là BSR, QNS, MPC, ACV, MCH; trong khi đó, các cổ phiếu được bán ra nhiều nhất là VEA, BSR, MPC, ACV, ABI.

Trong tháng 10/2023, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn UPCoM cũng giảm hơn 30% so với tháng trước, đạt tổng giá trị giao dịch xấp xỉ 632 tỷ đồng. Trong đó, giá trị mua vào đạt 365 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt 266 tỷ đồng. Tính chung trong tháng 10/2023, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng xấp xỉ 99 tỷ đồng. Các cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất là BSR, QNS, MPC, ACV, MCH; trong khi đó, các cổ phiếu được bán ra nhiều nhất là VEA, BSR, MPC, ACV, ABI.

Giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán trên sàn UPCoM cũng giảm xấp xỉ 7% so với tháng 9/2023, đạt tổng giá trị giao dịch 337 tỷ đồng. Trong đó, giá trị mua vào đạt 193,9 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt 158,9 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,076.78 1.31 0.12%
HNX 217.75 -0.22 -0.1%
UPCOM 84.16 0.19 0.23%
[question] Cổ phiếu nào tăng giá mạnh nhất trên UPCoM trong tháng 10?,Thị trường UPCoM có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài không?