Cổ phiếu trên UPCoM đối mặt với nguy cơ đình chỉ giao dịch

Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo sẽ đình chỉ giao dịch các cổ phiếu trên sàn UPCoM không công bố BCTC kiểm toán năm trong 3 năm liên tiếp.

Cổ phiếu trên UPCoM đối mặt với nguy cơ đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp trên sàn giao dịch UPCoM đang đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ giao dịch do vi phạm quy định về công bố báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán. Theo Sở GDCK Hà Nội (HNX), các công ty đại chúng trên UPCoM phải công bố BCTC năm đã được kiểm toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký báo cáo kiểm toán, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài ra, các công ty đại chúng quy mô lớn cần công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong vòng 5 ngày, nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.

Tăng cường giám sát và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư

HNX đã tăng cường theo dõi và phát hiện các trường hợp vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin BCTC của các công ty trên UPCoM. Các công ty vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế Đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên SGDCK Việt Nam.

Các công ty bị đình chỉ giao dịch

Theo đó, các công ty đăng ký giao dịch chậm nộp BCTC năm đã được kiểm toán hoặc BCTC bán niên đã được soát xét quá 45 ngày sẽ bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Ngoài ra, các công ty đăng ký giao dịch trong diện hạn chế giao dịch mà không có biện pháp khắc phục, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, không thực hiện công bố BCTC kiểm toán năm từ 3 năm tài chính liên tiếp trở lên sẽ bị đình chỉ giao dịch.

Yêu cầu giải trình và khắc phục vi phạm

Hiện tại, trên thị trường UPCoM có nhiều doanh nghiệp đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chưa công bố BCTC năm kiểm toán. HNX đã yêu cầu các doanh nghiệp này giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục vi phạm. Trong trường hợp các công ty không có biện pháp khắc phục, HNX sẽ thực hiện đình chỉ giao dịch theo quy định và hướng dẫn của SGDCK Việt Nam.

Đảm bảo tính minh bạch và trung thực

Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong công bố thông tin tài chính của các công ty trên UPCoM, từ đó tăng cường sự tin tưởng của nhà đầu tư và bảo vệ quyền lợi của họ. Việc tuân thủ quy định về công bố BCTC kiểm toán là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,102.16 8.03 0.73%
HNX 226.26 0.11 0.05%
UPCOM 85.19 0.2 0.23%
[question] Các doanh nghiệp trên thị trường UPCoM đang đối mặt với nguy cơ gì?,HNX yêu cầu các doanh nghiệp giải trình và đưa ra phương án khắc phục như thế nào?