Cổ phiếu TVC thoát khỏi hạn chế giao dịch, tập trung vào đầu tư chứng khoán

Cổ phiếu TVC được đưa khỏi diện hạn chế giao dịch
Cổ phiếu TVC thoát khỏi hạn chế giao dịch, tập trung vào đầu tư chứng khoán

Cổ phiếu TVC của Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sẽ không còn bị hạn chế giao dịch từ ngày 15/2, sau khi đã khắc phục tình trạng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào đầu tư chứng khoán và thu hồi công nợ trong năm 2024.

Cổ phiếu TVC của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sẽ không còn bị hạn chế giao dịch kể từ ngày 15/2, theo quyết định mới nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều này đồng nghĩa với việc TVC đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch và không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong 6 tháng liên tục.

Theo thông tin từ HNX, TVC vẫn còn trong diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm và tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.

Tuy nhiên, công ty đã thông báo về các biện pháp khắc phục tình trạng này.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, TVC đã ghi nhận lãi sau thuế 20 tỷ đồng và lãi gần 279 tỷ đồng trong cả năm.

Với kết quả này, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TVC tại cuối năm 2023 sẽ vượt quá 16 tỷ đồng, khắc phục hoàn toàn tình trạng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số âm.

Ngoài ra, TVC cũng đã công bố kế hoạch cho năm 2024.

Công ty sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực vào thế mạnh đầu tư chứng khoán và đôn đốc thu hồi công nợ.

Điều này cho thấy TVC đang đặt mục tiêu phát triển bền vững và tạo ra giá trị cho cổ đông.

Về tài sản, theo Báo cáo tài chính, tổng tài sản của TVC vào cuối năm 2023 là 1.975 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước.

Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, đạt 1.402 tỷ đồng (chưa tính trích lập dự phòng gần 73 tỷ đồng), tăng 44%.

Cổ phiếu là khoản đầu tư chủ yếu của TVC, với tỷ trọng lớn nhất đối với cổ phiếu HPG (728,5 tỷ đồng), đang ghi lỗ hơn 43 tỷ đồng so với giá gốc.

Cổ phiếu MWG (256,7 tỷ đồng) cũng tạm lỗ 27 tỷ đồng, trong khi cổ phiếu FPT (235,5 tỷ đồng) đã ghi nhận lãi 97 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TVC cũng đã quản lý tốt nợ phải trả.

Theo Báo cáo tài chính, nợ phải trả của TVC vào cuối năm 2023 là 178 tỷ đồng, chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn với số tiền 145 tỷ đồng.

Với việc thoát khỏi hạn chế giao dịch, TVC có thể tập trung vào việc phát triển hoạt động đầu tư chứng khoán và nâng cao giá trị cổ phiếu.

Cổ đông và nhà đầu tư cũng có thể tin tưởng vào tiềm năng phát triển của TVC trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao cổ phiếu TVC bị hạn chế giao dịch ban đầu?,TVC có kế hoạch gì cho năm 2024?