Cổ tức tiền mặt: Doanh nghiệp chốt quyền trả trong tuần đầu tháng 3

Trong tuần đầu tháng 3, 7 doanh nghiệp sẽ chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ cao nhất là 15%.

Doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt là tin vui đối với các cổ đông.

Trong tuần từ ngày 4/3 đến 8/3, có tổng cộng 9 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức. Trong số đó, 7 doanh nghiệp sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt, 1 doanh nghiệp sẽ phát hành thêm cổ phiếu và 1 doanh nghiệp sẽ trả cổ tức kết hợp.

Tỷ lệ cổ tức tiền mặt mà các doanh nghiệp này trả khá đa dạng.

Tỷ lệ cao nhất là 15% và thấp nhất là 6%.

Trong số các doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV) là một trong những doanh nghiệp đáng chú ý. Ngày 5/3, IDV sẽ chốt quyền chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt và cổ phiếu với tỷ lệ 25%.

Theo thông báo, IDV sẽ trả cổ tức 10% bằng tiền mặt vào ngày 21/3. Với hơn 31,18 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, doanh nghiệp này sẽ chi khoảng hơn 31 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngoài ra, IDV cũng dự kiến phát hành gần 4,68 triệu cổ phiếu để chia cổ tức theo tỷ lệ 100:15. Điều này có nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, và cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và không được phát hành.

Nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của IDV là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/9/2023. Số tiền này lên đến hơn 413 tỷ đồng, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của công ty.

Ngày 6/3 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông CTCP BV Land (mã BVL) mua cổ phiếu ưu đãi với giá 10.000 đồng/CP. BV Land dự kiến phát hành 20,06 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:35. Điều này có nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, và cứ 100 quyền được mua 35 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/CP.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu sẽ diễn ra từ ngày 20/03/2024 đến ngày 05/04/2024. Cũng trong khoảng thời gian này, cổ đông BV Land có thể đăng ký đặt mua cổ phiếu từ ngày 20/03/2024 đến ngày 10/04/2024.

Sau đợt chào bán, BV Land dự kiến thu về hơn 75,7 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và gần 125 tỷ đồng để đầu tư mua cổ phần của công ty con là Công ty cổ phần BV Invest (tên cũ là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama).

Cuối cùng, ngày 11/3, CTCP Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM (mã STC) sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2023 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024. Công ty này sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.400 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến vào ngày 5/4. Với gần 5,67 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM sẽ phải chi khoảng gần 8 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh việc trả cổ tức, CTCP Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM cũng sẽ sử dụng danh sách cổ đông này để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/4 tại trụ sở công ty, số 223 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP.HCM.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Các doanh nghiệp nào thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần đầu tháng 3?,Cổ phiếu của CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) sẽ được chia cổ tức như thế nào?