Cổ tức tiền mặt: Doanh nghiệp trả lợi nhuận cao nhất 20%

Trong tuần này, có 4 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ lợi nhuận cao nhất là 20%.

Cổ tức tiền mặt: Doanh nghiệp trả lợi nhuận cao nhất 20%

Trong tuần từ ngày 26/2 đến 1/3, có tổng cộng 6 doanh nghiệp đã thông báo chốt quyền cổ tức. Trong số đó, có 4 doanh nghiệp quyết định trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ lợi nhuận cao nhất là 20%. Hai doanh nghiệp còn lại sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Công ty Cổ phần FECON (mã FCN)

sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 1%. Để chốt danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 27/2 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/2/2024. Với hơn 157,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FECON dự kiến sẽ chi khoảng 15,7 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt 1 này. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 29/3/2024.

FECON cũng đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 5%. Lợi nhuận sau thuế của công ty sẽ được sử dụng để trả cổ tức. Sau khi hoàn thành việc chi trả đợt 1, FECON dự kiến sẽ tiếp tục trả 4% còn lại vào tháng 12/2024.

Trong cơ cấu cổ đông, CTCP Raito Kogyo và Qũy Đầu tư Hạ tầng Red One là hai cổ đông lớn nhất của FECON, nắm giữ lần lượt 25,51% và 10,16% vốn. Dự kiến, họ sẽ nhận được 4 tỷ và gần 1,6 tỷ đồng cho lần thanh toán cổ tức đầu tiên này.

Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT (FPT Telecom)

sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền với tỷ lệ 20%. Mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 28/02/2024 và ngày thanh toán là ngày 29/03/2024. Với hơn 492,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Telecom dự kiến sẽ chi hơn 985 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Trong quá khứ, FPT Telecom luôn trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ dao động từ 20-30%/năm. Năm 2022, tỷ lệ cổ tức là 30% bằng tiền. Vào năm 2023, công ty dự kiến sẽ trả cổ tức không thấp hơn 20%.

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (mã BDB)

thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 8%. Mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 800 đồng. Với gần 1,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BDB sẽ chi gần 1 tỷ đồng để thực hiện đợt chia cổ tức lần này. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là ngày 20/6/2024.

Trên đây là lịch chốt quyền cổ tức của 4 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này. Cổ tức tiền mặt là một hình thức phân chia lợi nhuận hấp dẫn cho cổ đông, đồng thời thể hiện sự phát triển và ổn định của các doanh nghiệp.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Các doanh nghiệp nào sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao nhất?,Công ty FPT Telecom đã trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong bao nhiêu năm?