Cổ tức tiền mặt tuần 22-26/1: Tỷ lệ cao nhất 30%

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 22-26/1: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%
Trong tuần này, có nhiều doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt cao nhất đạt 30%, đáng chú ý là CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco và Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

Cổ tức tiền mặt là một trong những phần thưởng hấp dẫn mà các cổ đông mong đợi từ các doanh nghiệp.

Cổ tức tiền mặt là một trong những phần thưởng hấp dẫn mà các cổ đông mong đợi từ các doanh nghiệp. Trong tuần từ 22 đến 26/1, nhiều doanh nghiệp đã thông báo chốt quyền cổ tức và chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Trong số đó, có hai doanh nghiệp đáng chú ý là CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF) và Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (APFCO, mã APF).

CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF)

CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco đã thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%. Điều này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu SAF sẽ nhận được 3.000 đồng cổ tức. Với tổng số 12 triệu cổ phiếu SAF được lưu hành, Safoco sẽ phải chi ra khoảng 36 tỷ đồng để trả tạm ứng cổ tức năm 2023. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 1/2/2024. Đây là mức cổ tức tạm ứng đạt mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2025-2027.

Safoco đã duy trì mức cổ tức tiền mặt cao và đều đặn xấp xỉ 30% mỗi năm trong hơn 10 năm qua. Điều đặc biệt là Safoco luôn chia hết lợi nhuận thành cổ tức và đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông vào tháng 5/2023 với tỷ lệ 34% (1 cổ phiếu nhận 3.400 đồng). Với hơn 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Safoco đã chi khoảng 41 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022.

Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (APFCO, mã APF)

Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2023 với tỷ lệ 20%. Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu APF sẽ nhận về 2.000 đồng. Với gần 26 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính APFCO sẽ cần chi khoảng 52 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Thời gian chi trả dự kiến vào 23/2/2024.

APFCO là một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất tinh bột sắn và cồn Ethanol. Các sản phẩm chủ yếu của công ty được xuất khẩu đi các nước Châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng phát triển và APFCO đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh (mã SBM)

CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh đã thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện là 10%, tức là cổ đông nắm 1 cổ phiếu SBM sẽ nhận 1.000 đồng. Với hơn 45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SBM cần chi khoảng 45 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng này. Thời gian thực hiện dự kiến vào 05/02/2024.

ĐHĐCĐ 2023 của SBM đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức 2023 với tỷ lệ không quá 20%. Mức cổ tức này vẫn nằm trong kế hoạch và chưa rõ liệu SBM sẽ có đợt chia cổ tức nào khác trong thời gian tới hay không. Trước đó, SBM đã chi cổ tức khá "hậu" với tỷ lệ cổ tức 2022 là 30% bằng tiền và năm 2021 là 20% (10% bằng tiền, 10% bằng cổ phiếu).

Trên đây là thông tin về lịch chốt quyền cổ tức và tỷ lệ cổ tức tiền mặt cao nhất 30% trong tuần từ 22 đến 26/1. Cổ tức tiền mặt là một lợi thế hấp dẫn cho các cổ đông và cũng thể hiện sự phát triển và ổn định của các doanh nghiệp.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Doanh nghiệp nào chốt quyền cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao nhất trong tuần 22-26/1?,Safoco đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra với mức cổ tức tạm ứng năm 2023 chưa?