Cổ tức tuần 19-23/2: Cao nhất 35%, một ngân hàng sẽ "lăn chốt"

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 19-23/2: Cổ tức tiền mặt cao nhất 35%, một ngân hàng chuẩn bị
Trong tuần 19-23/2, có nhiều doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức. Mức cổ tức tiền mặt cao nhất là 35%, và một ngân hàng sẽ tiến hành phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Cổ tức tiền mặt tuần 19-23/2

Trong tuần 19-23/2, một số doanh nghiệp đã thông báo chốt quyền cổ tức. Trong số đó, có 8 doanh nghiệp sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt, 1 doanh nghiệp sẽ thưởng cổ phiếu và 1 doanh nghiệp sẽ thực hiện quyền mua. Mức cổ tức tiền mặt cao nhất đạt 35%, trong khi mức thấp nhất là 5%.

CTCP Vĩnh Hoàn (mã VHC)

CTCP Vĩnh Hoàn đã thông báo ngày 20/1 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2023. Cổ đông công ty sẽ được nhận cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%, tức là 01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 29/2. Với 224,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vĩnh Hoàn dự kiến sẽ chi gần 450 tỷ đồng để trả cổ tức lần này.

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PG Bank - mã PGB)

Ngân hàng PG Bank đã thông báo phát hành 120 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:4, tức là sở hữu cứ 10 cổ phiếu sẽ được nhận 4 cổ phiếu mới phát hành thêm. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/2. Tổng giá trị của đợt phát hành này là 1.200 tỷ đồng. Nguồn sử dụng để tăng vốn là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ căn cứ báo cáo tài chính năm 2022. Nếu thành công, vốn điều lệ của PG Bank sẽ tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng.

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã HGM)

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%, tức là 3.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/2 và thời gian chi trả vào ngày 25/3. Với hơn 11,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HGM dự chi gần 42 tỷ đồng để tạm ứng cho đợt cổ tức này. Trước đó vào cuối tháng 12/2023, HGM đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 với tỷ lệ 10%, tức là 1.000 đồng/cp. Như vậy, số tiền cho cả hai đợt trả cổ tức năm 2023 của HGM ước tính khoảng gần 54 tỷ đồng, tương ứng với tổng tỷ lệ là 45%.

CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico - mã SVC)

CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn đã thông báo ngày 22/2 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 5%, tức là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Với hơn 66,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Savico cần chi hơn 33,3 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức lần này. Dự kiến cổ đông sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào ngày 29/2.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Các doanh nghiệp nào sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần 19-23/2?,Công ty Vĩnh Hoàn sẽ trả cổ tức với tỷ lệ bao nhiêu và vào ngày nào?