Cổ tức "tức tận cổ": Doanh nghiệp chậm thanh toán, cổ đông mòn mỏi đợi nhiều năm

Cổ đông nhận cổ tức
Việc chậm thanh toán cổ tức khiến cổ đông phải chờ đợi một thời gian dài và cảm thấy thất vọng. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính và không đủ dòng tiền để trả cổ tức cho cổ đông.

Cổ tức là một yếu tố quan trọng khi nhà đầu tư quyết định nắm giữ cổ phiếu, đặc biệt là cổ tức bằng tiền mặt.

Tuy nhiên, việc thông báo chốt quyền cổ tức bằng tiền không đồng nghĩa với việc nhà đầu tư có thể yên tâm hoàn toàn. Thống kê cho thấy có nhiều doanh nghiệp trì hoãn việc thanh toán cổ tức, kéo dài thời gian chi trả đến cả thập kỷ. Điều này khiến cổ đông cảm thấy thất vọng và bực tức.

Công ty CTCP Đầu tư Phát triển và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã SJS)

là một trong những doanh nghiệp gây ấn tượng với việc trì hoãn thanh toán cổ tức. Gần đây, HĐQT của Sudico đã thông qua việc lùi thời gian trả cổ tức năm 2016 và 2017 từ ngày 30/06/2023 sang ngày 31/12/2024. Đây là lần thứ 9 công ty trì hoãn thanh toán cổ tức năm 2016 và lần thứ 5 trì hoãn thanh toán cổ tức năm 2017 cho cổ đông. Lý do được đưa ra là tình hình tài chính của công ty vẫn khó khăn và chưa thu xếp được nguồn tiền.

Sudico không phải là doanh nghiệp trì hoãn thanh toán cổ tức lâu nhất.

Công ty CTCP Sông Đà 3 (mã SD3) vừa thông báo hoãn thanh toán cổ tức năm 2015 sang ngày 31/12/2024. Mức cổ tức là 5%, tương ứng số tiền cần chi ra khoảng 8 tỷ đồng. Thông báo đầu tiên của SD3 dự kiến thanh toán vào 31/8/2015, nhưng đến nay đã kéo dài thêm 9 năm 4 tháng.

Các doanh nghiệp khác cũng gặp khó khăn trong việc thanh toán cổ tức cho cổ đông. CTCP Lilama 45.4 (mã L44) đã trì hoãn thanh toán cổ tức năm 2012 (14%) và 2013 (3%) gần 9,5 năm và vẫn chưa thể trả cổ tức. Licogi Quảng Ngãi (LQN) cũng đã trì hoãn thanh toán cổ tức thêm 2 năm. Các doanh nghiệp này đều gặp khó khăn tài chính và không đủ dòng tiền để trả cổ tức cho cổ đông.

Việc chậm thanh toán cổ tức cho cổ đông thường liên quan đến tình trạng tài chính khó khăn và không đủ dòng tiền.

Nhiều doanh nghiệp ghi nhận lỗ lũy kế và đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Các khoản nợ lương và bảo hiểm của nhân viên cũng góp phần làm giảm dòng tiền và tài chính của các doanh nghiệp.

Tổng kết lại, việc chậm thanh toán cổ tức cho cổ đông là một vấn đề đáng lo ngại. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính và không đủ dòng tiền để trả cổ tức cho cổ đông. Điều này khiến cổ đông phải chờ đợi một thời gian dài và cảm thấy thất vọng. Việc này cũng ảnh hưởng đến lòng tin của cổ đông đối với doanh nghiệp và có thể ảnh hưởng đến quyết định nắm giữ cổ phiếu trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam gặp khó khăn trong việc thanh toán cổ tức cho cổ đông?,Các công ty nào đã trì hoãn việc chi trả cổ tức và vì sao?