Công bố lợi nhuận năm 2023: Các công ty chứng khoán lớn ghi nhận tăng trưởng đáng kinh ngạc

Cập nhật số liệu CTCK ngày 19/1: Loạt công ty chứng khoán lớn công bố lợi nhuận năm 2023, BSC tăng trưởng 300%
Cập nhật số liệu CTCK ngày 19/1: BSC tăng trưởng 300%, ACB gấp 5 lần lợi nhuận năm 2022, Guotai Junan lãi hơn tỷ đồng, trong khi CASC ghi nhận lỗ.

Công bố lợi nhuận năm 2023: Các công ty chứng khoán lớn ghi nhận tăng trưởng đáng kinh ngạc

Công bố lợi nhuận năm 2023: Các công ty chứng khoán lớn ghi nhận tăng trưởng đáng kinh ngạcĐến ngày 19/11, đã có 34 công ty chứng khoán đã công bố Báo cáo tài chính quý 4/2023 với kết quả tích cực. Một số công ty đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kinh ngạc. Chẳng hạn, Chứng khoán BIDV (BSC, mã BSI) đã ghi nhận doanh thu hoạt động trong quý 4 tăng nhẹ 8% lên 269 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của BSC trong quý 4 cũng tăng trưởng 313% so với cùng kỳ năm trước, đạt 80 tỷ đồng.Lũy kế cả năm 2023, BSC đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 242% lên mức 509 tỷ đồng. Đây là một con số ấn tượng cho công ty chứng khoán này.Dư nợ margin cuối quý 4 của BSC cũng tăng lên 4.147 tỷ đồng, tăng 1.452 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, dư nợ margin đã giảm khoảng 300 tỷ so với cuối quý 3/2023.

Chứng khoán ACB (ACBS)

Không chỉ riêng BSC, Chứng khoán ACB (ACBS) cũng ghi nhận một kết quả đáng mừng trong quý 4/2023. Lợi nhuận trước thuế của ACB trong quý này đạt 90 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã đóng góp vào việc nâng mức lợi nhuận cả năm 2023 lên 492 tỷ đồng, gấp 5 lần con số năm 2022.

Chứng khoán Guotai Junan

Trong nhóm vốn hoá nhỏ hơn, Chứng khoán Guotai Junan cũng đã ghi nhận một kết quả tích cực trong quý 4/2023. Công ty này đã ghi nhận lợi nhuận hơn tỷ đồng, trong khi quý 4/2022 vẫn ghi nhận lỗ gần 2 tỷ đồng. Tính tổng cộng cả năm 2023, Guotai Junan đã ghi nhận lợi nhuận 33 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm trước.

Chứng khoán Thủ Đô (CASC)

Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty chứng khoán đều ghi nhận kết quả tích cực. Chẳng hạn, Chứng khoán Thủ Đô (CASC) đã ghi nhận lỗ gần 9 tỷ đồng trong quý 4/2023, trong khi cùng kỳ năm 2022 vẫn ghi nhận lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng.

Tổng kết, các công ty chứng khoán lớn như BSC, ACB và Guotai Junan đã ghi nhận kết quả tốt trong quý 4/2023 và cả năm 2023. Điều này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán và tiềm năng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải tất cả các công ty đều ghi nhận kết quả tích cực, và việc đầu tư vào chứng khoán vẫn cần được thận trọng và đánh giá kỹ lưỡng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] BSC đã ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,ACB đã đạt lợi nhuận trước thuế bao nhiêu trong quý 4/2023?