Công chúng được tham gia thảo luận về sửa đổi quy định rút bảo hiểm xã hội một lần

Công chúng được tham gia thảo luận về sửa đổi quy định rút bảo hiểm xã hội một lần

Công chúng được tham gia thảo luận về sửa đổi quy định rút bảo hiểm xã hội một lần

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ mở rộng thảo luận với công chúng về các quy định mới trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, đặc biệt là quy định về bảo hiểm xã hội một lần.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa gửi lấy ý kiến các bộ ngành liên quan về dự thảo báo cáo Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi. Trước đó, ngày 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về dự thảo luật này.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa gửi lấy ý kiến các bộ ngành liên quan về dự thảo báo cáo Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi. Trước đó, ngày 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về dự thảo luật này.

Sửa đổi quy định chế độ BHXH một lần là một trong những điểm nổi bật trong dự thảo luật này. Hiện tại, dự luật đưa ra 2 phương án để lấy ý kiến từ công chúng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo luật đánh giá tác động và cân nhắc kỹ lưỡng các nội dung đề xuất sửa đổi.

Theo đề xuất trong dự thảo Luật BHXH sửa đổi, có 2 phương án về sửa quy định BHXH một lần với nhóm lao động sau 12 tháng nghỉ việc không tiếp tục đóng BHXH.

Phương án 1 là người lao động tham gia BHXH trước khi luật sửa đổi có hiệu lực khi nghỉ việc 12 tháng được rút BHXH một lần. Còn người bắt đầu tham gia BHXH khi luật có hiệu lực (dự kiến năm 2025) sẽ không được nhận BHXH một lần, trừ ra nước ngoài định cư, mắc bệnh hiểm nghèo, không đủ năm đóng để nhận lương hưu.

Phương án 2 là người lao động sau 12 tháng nghỉ việc và không tiếp tục đóng BHXH, chưa đủ 20 năm đóng, sẽ được hưởng BHXH một lần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian đóng BHXH còn lại sẽ được bảo lưu để tiếp tục tham gia và hưởng các chế độ về sau.

Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, Bộ LĐ-TB&XH đã tiếp thu ý kiến của các thành viên Quốc hội và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để đánh giá tác động, cân nhắc kỹ lưỡng và bao quát đối với nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về hưởng BHXH một lần. Đồng thời, công chúng cũng sẽ được tham gia thảo luận rộng rãi hơn về các phương án sửa đổi, bổ sung quy định về BHXH một lần theo dự thảo luật.

Đây là một bước quan trọng trong quá trình sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, nhằm đảm bảo quyền lợi lâu dài của người lao động và tạo sự hài hòa trong việc đóng và hưởng chế độ BHXH. Chính phủ cũng đang rà soát và cân nhắc thêm các phương án khác quy định về BHXH một lần, dựa trên đánh giá toàn diện thực tiễn và tâm lý người lao động, dư luận xã hội.

Việc tham vấn công chúng và các đối tượng chịu tác động trực tiếp là một bước quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình sửa đổi quy định về BHXH một lần. Các ý kiến đóng góp từ công chúng sẽ được xem xét và đưa vào xây dựng dự thảo luật cuối cùng, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động và sự phát triển bền vững của hệ thống Bảo hiểm xã hội.

[question] Có bao nhiêu phương án được đề xuất trong dự thảo sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội?,Bộ LĐ-TB&XH đề nghị tham vấn ai về các phương án sửa đổi chế độ BHXH một lần?