Công ty cấp nước không có tiền thanh toán, cả huyện bị cắt nước

Công ty cấp nước không có tiền thanh toán, cả huyện bị cắt nước

Công ty Cấp nước Chư Sê thông báo tạm dừng cung cấp nước toàn huyện Chư Sê do không có tiền thanh toán tiền điện. Huyện đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng.

Công ty Cấp nước Chư Sê (Gia Lai) đã gửi thông báo tạm dừng cung cấp nước toàn huyện Chư Sê từ 16h ngày 18/10.

Nguyên nhân được đưa ra là do công ty không có tiền để thanh toán tiền điện. Điều này đã gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về nguồn nước cho cả huyện Chư Sê.

Thông báo của công ty đã được xác nhận bởi bà Rmah H’Bé Nét, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê.

Ông Lê Vinh Thịnh, người đại diện pháp luật cho Công ty Cấp nước Chư Sê, cũng đã xác nhận thông báo này.

Theo thông báo, vào ngày 22/9, tất cả các tài khoản ngân hàng của Công ty Cấp nước Chư Sê đã bị khoá.

Tiền nước mà người dân đã đóng không thể rút ra và không ai biết tiền đó đã đi đâu. Do vậy, công ty không có đủ tiền để thanh toán tiền điện kỳ tháng 9. Công ty đã thông báo vấn đề này cho lãnh đạo huyện Chư Sê, lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Công ty Điện lực Gia Lai và điện lực Chư Prông. Tuy nhiên, đến nay, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.

Trước đó, vào ngày 17/10, Điện lực Chư Prông đã thông báo tạm dừng cung cấp điện do công ty nợ tiền điện.

Nếu sau 24 giờ không thanh toán số tiền 41.624.068đ, điện lực sẽ cắt điện.

Đại diện của Công ty Cấp nước Chư Sê cho biết rằng thông báo về việc tạm dừng cung cấp nước đã được gửi đến lãnh đạo và đại diện của người dân toàn huyện Chư Sê.

Công ty sẽ dừng cung cấp nước từ 16h ngày 18/10, theo thông báo cắt điện của Điện lực Chư Prông ngày 17/10/2023.

Tình hình này đã gây ra lo ngại cho người dân huyện Chư Sê. Một số hộ dân đã chuẩn bị bồn tích nước để đối phó với tình huống thiếu nước. Đặc biệt, các cơ quan và trụ sở cũng đang đối mặt với nguy cơ "vỡ trận" do phần lớn sử dụng nước máy. Nếu trong vài ngày tới không có nước, tình hình sẽ trở nên cực kỳ khó khăn.

Vấn đề này đòi hỏi sự can thiệp kịp thời của các cơ quan chức năng để giải quyết tình trạng thiếu nước và đảm bảo cuộc sống hàng ngày của người dân huyện Chư Sê không bị ảnh hưởng.

[question] Tại sao công ty cấp nước Chư Sê không có tiền để thanh toán tiền điện?,Nguy cơ gì đang đối diện với các cơ quan và trụ sở trong huyện Chư Sê do việc dừng cung cấp nước?