Công ty Chè Tân Trào, Dịch vụ Môi trường và Xi măng Tuyên Quang bị phạt nặng vì vi phạm bảo hiểm

Chây ì tiền bảo hiểm, 3 doanh nghiệp bị phạt nặng
UBND tỉnh Tuyên Quang đã xử phạt ba doanh nghiệp, bao gồm Công ty Chè Tân Trào, Dịch vụ Môi trường và Quản lý đô thị, và Công ty Xi măng Tuyên Quang, vì vi phạm các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

Công ty Chè Tân Trào, Dịch vụ Môi trường và Quản lý đô thị, và Công ty Xi măng Tuyên Quang đã bị UBND tỉnh Tuyên Quang xử phạt vì vi phạm các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

Cụ thể, Công ty Chè Tân Trào bị phạt 170 triệu đồng vì chậm đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/2/2022 đến ngày 31/10/2023, với tổng số tiền trên 3,8 tỷ đồng. Công ty Chè Tân Trào cũng nợ tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc của 126 lao động từ ngày 1/5/2022 đến 31/10/2023, với số tiền trên 3,1 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty này cũng chậm đóng bảo hiểm y tế cho 126 lao động từ 1/10/2023 đến 31/10/2023, với số tiền trên 35,6 triệu đồng.

Đối với Công ty Dịch vụ Môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang, UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt 180 triệu đồng vì chậm đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/7/2023 đến ngày 31/10/2023, với số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Công ty này cũng chậm đóng bảo hiểm y tế cho 322 lao động từ 1/9/2023 đến 31/10/2023, với số tiền trên 70,5 triệu đồng.

Công ty Xi măng Tuyên Quang cũng bị xử phạt 170 triệu đồng vì chậm đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. UBND tỉnh cũng yêu cầu công ty này chậm đóng bảo hiểm y tế cho người lao động từ 1/9/2020 đến 31/10/2023, với số tiền trên 2,7 tỷ đồng. Công ty này cũng nợ tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc của 149 lao động từ 1/10/2020 đến 31/10/2023, với số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng chậm đóng bảo hiểm y tế cho người lao động từ 1/10/2023 đến 31/10/2023, với số tiền trên 33,7 triệu đồng.

UBND tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu các doanh nghiệp này thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định. Nếu không tuân thủ quyết định xử phạt, các doanh nghiệp này sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Việc xử phạt này nhằm tăng cường sự tuân thủ và đảm bảo quyền lợi của người lao động trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Công ty nào bị UBND tỉnh Tuyên Quang phạt nặng vì vi phạm chậm đóng bảo hiểm?,Các doanh nghiệp bị phạt phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong bao lâu?