Công ty chứng khoán Guotai Junan sẽ tăng vốn gấp đôi

Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan (IVS) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông để thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gần 1.400 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán Guotai Junan sẽ tiến hành đợt tăng vốn điều lệ lớn nhất trong lịch sử của mình.

Thông tin này đã được công bố trong tài liệu của đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024, dự kiến diễn ra vào ngày 12/3.

Tăng vốn điều lệ gấp đôi

Theo thông tin từ tài liệu của đại hội đồng cổ đông, Guotai Junan sẽ phát hành 69,35 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ phát hành 100%. Mức giá chào bán sẽ được xác định bởi Hội đồng quản trị căn cứ vào điều kiện thực tế khi thực hiện thủ tục. Cổ phiếu mới phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng và sẽ được chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.

Mục tiêu sử dụng số tiền thu được

Công ty cho biết sẽ sử dụng 75% số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động margin. 25% còn lại sẽ được dùng để mở rộng hoạt động phái sinh và hỗ trợ hoạt động ngân hàng đầu tư.

Tăng vốn để củng cố vị thế

Sau khi hoàn tất đợt tăng vốn này, vốn điều lệ của Guotai Junan sẽ tăng lên gần 1.400 tỷ đồng. Mặc dù quy mô này vẫn chưa nằm trong Top 20 công ty chứng khoán, nhưng nó sẽ đạt tương đương với một số công ty chứng khoán như CTS, PHS, SBS.

Nỗ lực tăng vốn của các công ty chứng khoán khác

Không chỉ Guotai Junan, một số công ty chứng khoán khác cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn ngay từ đầu năm 2024. Ví dụ, HSC dự định phát hành 228,6 triệu cổ phiếu, DNSE sẽ IPO 30 triệu cổ phiếu để huy động 900 tỷ đồng, và ORS sẽ phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1.

Lịch sử tăng vốn của Guotai Junan

Đây không phải lần đầu Guotai Junan tăng vốn. Trước đó, vào năm 2019, công ty đã phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 340 tỷ đồng lên 693,5 tỷ đồng. Guotai Junan International Holdings Limited, thành viên của Guotai Junan Securities Co. Ltd, đã mua lại cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của Guotai Junan. Công ty này được thành lập từ năm 1995 tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Tin tức về Guotai Junan

Trước khi trở thành Guotai Junan (Việt Nam), công ty được biết đến với tên gọi Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam. Guotai Junan Securities đã sở hữu hơn 50% cổ phần của công ty từ lâu, nhưng đến tháng 7/2021, công ty mới chính thức đổi tên thành Guotai Junan (Việt Nam). Trong năm 2023, doanh thu hoạt động của công ty đạt hơn 80 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 50% lên 27 tỷ đồng. Công ty đã dành gần 44% tổng tài sản cho hoạt động cho vay margin. Đến hết tháng 12/2023, giá trị các khoản cho vay ký quỹ và phải thu của công ty là 336,3 tỷ đồng.

Triển vọng cổ phiếu IVS

Cổ phiếu IVS đã trải qua một giai đoạn đi ngang trong hai tháng đầu năm 2024 sau khi tăng mạnh trong năm 2023. Hiện tại, cổ phiếu IVS được niêm yết trên sàn HNX. Mặc dù chưa có biến động đáng kể từ đầu năm, trong năm 2023, cổ phiếu IVS đã tăng tới 92,6%.

Nguồn: Báo CafeF

[question] IVS đã tăng vốn bao nhiêu lần trước đây và công ty nào đã trở thành cổ đông chiến lược của IVS sau đó?,IVS sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc tăng vốn để làm gì?