Ctcp vận tải biển vietnam ( vosco )

Bài viết này được viết từ thành viên của Group cộng đồng đầu tư Infina (Offcial Group). Link gốc bài viết tại đây nhé!

Lũy kế 6T/2022, Doanh thu thuần và LNST hợp nhất lần lượt đạt 1,092 tỷ đ (+89% YoY) và 316 tỷ đ (+42% YoY) chủ yếu do phục hồi vận chuyển sau Covid và đóng góp mới của 2 tàu vận tải dầu sản phẩm trọng tải lớn (50,000 DWT/tàu). Triển vọng dài hạn khả quan khi công ty đã thanh lý các tàu có tuổi đời lớn và thuê thêm tàu trần, điều này giúp gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

*** Vùng giá mua đẹp nhất là trong vùng 12-13.x nhưng khả năng khó về lại vùng này hoặc phải đợi thời gian nữa. Nên mọi người có thể cân nhắc chia vốn mua cho phù hợp.

Tác giả: Huyên Nguyễn