Cuộc bầu cử ở Hà Lan và tương lai hỗ trợ của Ukraine

Cuộc bầu cử ở Hà Lan và tương lai hỗ trợ của Ukraine

Kết quả bầu cử ở Hà Lan đã gây chấn động cho Ukraine. Bài viết này sẽ phân tích các kịch bản tiếp theo và tác động của chúng đến việc hỗ trợ của Hà Lan đối với Ukraine.

Cuộc bầu cử quốc hội ở Hà Lan đã kết thúc với sự bất ngờ khi đảng Tự do PVV dân túy cánh hữu do Geert Wilders lãnh đạo giành chiến thắng.

Đây là một kết quả đáng chú ý đối với Ukraine, vì đảng PVV nổi tiếng với lập trường hoài nghi châu Âu và việc phản đối các biện pháp trừng phạt Nga.

Tuy nhiên, dù PVV đã giành được 37 ghế trong Quốc hội Hà Lan, nhưng ông Wilders sẽ không thể thành lập chính phủ một mình vì cần ít nhất 76 ghế để đạt đa số. Do đó, ông sẽ phải tìm kiếm đối tác liên minh để thành lập chính phủ.

Có 4 kịch bản có thể xảy ra trong tương lai chính trị của Hà Lan và tác động của chúng đến việc hỗ trợ của Hà Lan đối với Ukraine.

Kịch bản 1: PVV cố gắng thành lập chính phủ với các đảng hàng đầu khác như GroenLinks–PvdA, VVD và NSC.

Tuy nhiên, việc đàm phán sẽ rất khó khăn vì các đảng này đã loại trừ khả năng hợp tác với PVV. Trong trường hợp này, ông Wilders sẽ phải thỏa hiệp nhiều hơn.

Kịch bản 2: GroenLinks–PvdA, VVD và NSC có thể hợp nhất và tạo thành đa số.

Mặc dù có những khác biệt về tư tưởng, nhưng các đảng này có quan điểm ôn hòa và không sẵn sàng hợp tác với PVV.

Kịch bản 3: Quốc hội Hà Lan có thể đồng ý thành lập chính phủ thiểu số, trong đó một liên minh tạm thời của một số đảng sẽ thành phần nội các.

Tuy nhiên, mỗi đảng sẽ độc lập quyết định về việc ủng hộ các sáng kiến của chính phủ.

Kịch bản 4: Nếu việc thành lập liên minh không thành công và quốc hội không thể đạt được đa số, có thể sẽ có cuộc bầu cử sớm mới ở Hà Lan.

Trong vài tháng tới, tình hình chính trị ở Hà Lan có thể biến động và trong thời gian này, chính phủ hiện tại dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Mark Rutte sẽ tiếp tục điều hành đất nước.

Dù kết quả bầu cử, Hà Lan đã công bố gói viện trợ trị giá 2 tỷ USD cho Ukraine vào năm tới.

Khả năng có cuộc đàm phán kéo dài về một liên minh mới trong ngắn hạn là rất cao. Tuy nhiên, lập trường chính trị của Hà Lan đối với Ukraine không dễ thay đổi. Kịch bản tốt nhất là liên minh giữa GroenLinks-PvDa, PVVD và NSC, những đảng có thể cung cấp điều kiện tốt nhất để Ukraine tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Hà Lan.

Tuy nhiên, kịch bản xấu nhất là khi PVV thành lập liên minh, nhưng ông Wilders sẽ phải thỏa hiệp với ít nhất hai đảng ủng hộ Ukraine tích cực, qua đó làm dịu đi quan điểm của ông.

Tóm lại, dù PVV đã giành chiến thắng, hầu hết các đảng trong Quốc hội Hà Lan vẫn ủng hộ Ukraine. Do đó, kết quả bầu cử không nên được coi là Hà Lan quay lưng lại với Ukraine, vì đa số người dân Hà Lan vẫn tiếp tục ủng hộ việc hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Đảng Tự do PVV dân túy cánh hữu đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ở Hà Lan. Tuy nhiên, ông Wilders không thể thành lập chính phủ một cách độc lập. Vì sao ông cần ít nhất 76 ghế để chiếm đa số?,Tại sao Hà Lan vẫn tiếp tục hỗ trợ Ukraine với gói viện trợ trị giá 2 tỷ USD vào năm tới mặc dù kết quả bầu cử có thể tạo ra sự biến động chính trị?