"Cuộc khủng hoảng tại Big Four kiểm toán: Hàng trăm nghìn nhân viên tự nguyện hoặc bị sa thải chỉ trong 10 tháng, hơn 15.000 partner mất việc"

Các công ty kiểm toán hàng đầu đang đối mặt với khó khăn khi hàng trăm nghìn nhân viên tự nguyện hoặc bị sa thải trong 10 tháng và hơn 15.000 partner mất việc, tạo ra cuộc khủng hoảng ngành kiểm toán.

Cuộc khủng hoảng tại Big Four kiểm toán: Hàng trăm nghìn nhân viên tự nguyện hoặc bị sa thải chỉ trong 10 tháng, hơn 15.000 partner mất việc

Một partner cấp cao của Ernst & Young đã đưa ra thông điệp rõ ràng về việc cắt giảm chi phí trong cuộc họp với các đối tác và nhân viên người Mỹ. Các công ty kiểm toán đang thực hiện các biện pháp cắt giảm việc làm để đối phó với những thách thức về nguồn lực trong hoạt động kinh doanh của mình.

Các công ty kiểm toán đang tiến hành sa thải hàng chục partner tại Mỹ, một chiến lược hiếm thấy trong ngành.

Điều này xảy ra sau khi KPMG đã cắt giảm khoảng 5% lực lượng lao động tại Mỹ vào mùa hè này, bao gồm cả các partner.

Trong khi EY, KPMG và Deloitte đã sa thải hàng nghìn nhân viên tại Mỹ trong năm nay, việc sa thải partner lại ít phổ biến hơn trong ngành. Tuy nhiên, việc sa thải partner đang diễn ra tại các công ty Big Four, nhằm kéo dài thời gian cắt giảm việc làm.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Statista, Big Four kiểm toán gồm EY, KPMG, Deloitte và PricewaterhouseCoopers (PwC) có tổng cộng 15.700 partner tại Mỹ vào năm 2022, bao gồm 3.600 tại EY và 2.344 tại KPMG.

Các công ty kiểm toán đang đối mặt với sự giảm lợi nhuận do nhu cầu về dịch vụ tư vấn và giao dịch thấp hơn dự kiến. Hoạt động kinh doanh tư vấn chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng doanh thu toàn cầu của các công ty Big Four, và việc giảm nhu cầu này đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ.

Theo đánh giá của Revelio Labs, tính đến tháng 10, số nhân viên tại Mỹ rời bỏ các công ty Big Four tăng 43% so với cùng kỳ năm trước, lên khoảng 65.800. Trên toàn cầu, có khoảng 307.000 nhân viên Big Four rút lui trong năm nay tính đến tháng 10, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Các công ty Big Four đã mở rộng hoạt động kinh doanh tư vấn trong hai thập kỷ qua, tạo ra một tình huống xung đột lợi ích giữa công việc tư vấn và kiểm toán. Việc giảm nhu cầu về dịch vụ tư vấn đã gây khó khăn cho các công ty này.

Các công ty kiểm toán đang tìm cách tiết kiệm tiền và tránh sa thải thêm nhân viên. Tuy nhiên, việc tuyển dụng mới đã giảm mạnh và các công ty vẫn thận trọng với việc tuyển dụng trong thời gian tới.

Cuộc khủng hoảng tại Big Four kiểm toán đang tạo ra những thách thức lớn cho ngành này. Các công ty đang phải thích nghi với tình hình kinh tế khó khăn và tìm cách duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và có lợi nhuận.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Các công ty kiểm toán Big Four đang đối mặt với khủng hoảng gì?,Tại sao việc sa thải partner là hiếm hoi trong ngành kiểm toán?