Cuộc thi "ESG Challenge 2023": Khơi nguồn cảm hứng và kiến thức về phát triển bền vững

UBCKNN và ICAEW đã phát động Cuộc thi "ESG Challenge 2023" nhằm truyền cảm hứng và cung cấp kiến thức thực hành ESG cho sinh viên các trường Đại học hàng đầu về kinh tế và tài chính, nhằm góp phần vào phát triển bền vững của Việt Nam.

Cuộc thi "ESG Challenge 2023" đã được UBCKNN và ICAEW phát động nhằm khơi nguồn cảm hứng và cung cấp kiến thức thực hành về phát triển bền vững cho sinh viên tại 05 trường Đại học hàng đầu về kinh tế, tài chính và quản trị tại miền Bắc.

Quản trị công ty hướng tới phát triển bền vững đã trở thành mục tiêu và xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp trên toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam. Các tiêu chuẩn Môi trường (Environment), Xã hội (Society) và Quản trị (Governance) - ESG là những yếu tố quan trọng để đánh giá hoạt động bền vững của doanh nghiệp và là chìa khóa cho sự phát triển bền vững.

Cuộc thi "Quản trị công ty hướng tới Phát triển bền vững - ESG Challenge 2023" được tổ chức nhằm truyền cảm hứng và cung cấp kiến thức thực tế về thực hành ESG cho sinh viên tại 05 trường Đại học hàng đầu về kinh tế, tài chính và quản trị tại miền Bắc, bao gồm Trường Đại học Ngoại Thương, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 19/10/2023 đến 02/12/2023 và sẽ trải qua 3 vòng thi. Mục tiêu của cuộc thi là tạo ra một lực lượng lao động chủ chốt am hiểu về ESG, đóng góp vào tiến trình hướng tới một thị trường tài chính bền vững của Việt Nam và hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững mà chính phủ đã đề ra.

UBCKNN và ICAEW đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác lần thứ 2 nhằm nâng cao chất lượng nguồn lực và thúc đẩy phát triển hiệu quả và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam. Hai bên cam kết tổ chức các hội nghị, hội thảo và diễn đàn thảo luận, cùng tìm hiểu và chia sẻ các nguồn lực chuyên môn và kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực quan tâm chung. UBCKNN sẽ trở thành đối tác của ICAEW (ATE) và ICAEW sẽ hỗ trợ UBCKNN phát triển nguồn nhân lực phù hợp, dành cho cán bộ của Ủy ban và các đơn vị trực thuộc, nhằm đạt được danh vị Chuyên gia Kinh doanh và Tài chính (BFP) và Kế toán công chứng (ACA) do ICAEW cấp.

Cuộc thi "ESG Challenge 2023" là một cơ hội để sinh viên tại các trường Đại học hàng đầu về kinh tế, tài chính và quản trị có thể tiếp cận và áp dụng kiến thức thực tế về ESG. Cuộc thi không chỉ truyền cảm hứng cho các sinh viên mà còn góp phần vào việc tạo ra lực lượng lao động am hiểu về ESG, từ đó đóng góp vào phát triển bền vững của Việt Nam.

Việc UBCKNN và ICAEW hợp tác tổ chức cuộc thi này cũng là một minh chứng cho sự quan tâm và đầu tư vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng, nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển và cạnh tranh.

Cuộc thi "ESG Challenge 2023" hứa hẹn sẽ mang lại nhiều giá trị cho sinh viên và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

VNIndex 1,108.03 20.18 1.82%
HNX 228.45 5.0 2.19%
UPCOM 85.58 0.58 0.68%
[question] Cuộc thi "Quản trị công ty hướng tới phát triển bền vững - ESG Challenge 2023" sẽ diễn ra trong bao lâu?,Mục tiêu chính của cuộc thi ESG Challenge 2023 là gì?