Cuối năm báo tỉ lệ thất nghiệp giảm?

Bài viết này được viết từ thành viên của Group cộng đồng đầu tư Infina (Offcial Group). Link gốc bài viết tại đây nhé!

:point_right: Theo báo cáo của Bộ lao động Mỹ công bố tỷ lệ thất nghiệp xuống đáy 53 năm. Cụ thể là tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 3.4%

:point_right:Dự kiến của nhiều chuyên gia đã “đổ bể” khi cho rằng công nghệ sẽ thay thế dần sức làm việc của con người và tỉ lệ thất nghiệp sẽ tăng mạnh.

:point_right:Trái ngược với Mỹ, hầu hết các quốc gia chậm phát triển hơn trên thế giới lại đang có tỷ lệ thất nghiệp tăng.

Có một nghịch lí là quốc gia tưởng chừng như “công nghệ hóa nhất” thì lại cần nhiều nhân công hơn các quốc gia ít công nghệ hơn. Giường như “những người thông minh” luộn tự tìm được cho mình “một con đường sống”.

Tác giả: Chính Chưa Lớn