Đa dạng hóa nguồn tài chính cho dự án đường sắt đô thị TPHCM

Đa dạng hóa nguồn tài chính cho dự án đường sắt đô thị TPHCM

Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đề xuất đa dạng hóa nguồn tài chính để hoàn thành mục tiêu xây dựng 200 km đường sắt đô thị trong 12 năm tới đây. Thay đổi cách thực hiện thủ tục đầu tư và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và các hình thức hợp pháp khác.

Đa dạng hóa nguồn tài chính cho dự án đường sắt đô thị TPHCM

Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng 200 km đường sắt đô thị trong vòng 12 năm tới. Trong đó, một trong những giải pháp quan trọng là đa dạng hóa nguồn tài chính cho dự án.

Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TPHCM

Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TPHCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 cho thấy hệ thống đường sắt đô thị thành phố sẽ bao gồm 8 tuyến đường sắt đô thị (MRT) và 3 tuyến xe điện mặt đất hoặc đường sắt một ray (LRT). Tổng chiều dài của hệ thống này khoảng 220 km với tổng vốn đầu tư ước tính từ 25 đến 30 tỷ USD.

Hiện nay, thành phố đã triển khai xây dựng được 2/8 tuyến đường sắt đô thị, bao gồm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Đồng thời, đang tiến hành chuẩn bị đầu tư cho tuyến metro số 5 giai đoạn 1 (ngã tư Bảy Hiển - Cầu Sài Gòn).

Tuy nhiên, nguồn tài chính hiện tại cho các dự án đường sắt đô thị tại TPHCM chủ yếu đến từ vốn vay ODA. Tuy nhiên, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho rằng việc sử dụng nguồn vốn này không còn phù hợp vì trình tự và thủ tục phức tạp, thời gian thực hiện kéo dài, suất đầu tư cao, và phụ thuộc vào tư vấn thiết kế, công nghệ và chuyên gia nước ngoài. Ngoài ra, Việt Nam đã không còn thuộc nhóm nước đang phát triển có thu nhập thấp, dẫn đến các khoản vay nước ngoài không còn được ưu đãi.

Vì vậy, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đề xuất đa dạng hóa nguồn tài chính cho dự án đường sắt đô thị. Một trong những phương án đề xuất là sử dụng nguồn tài chính từ ngân sách Nhà nước, đặc biệt là từ việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng. Đồng thời, cần huy động vốn trong nước thông qua việc phát hành trái phiếu, công trái, cổ phần, hợp tác công tư hoặc các hình thức hợp pháp khác (nếu có).

Để đẩy nhanh tiến độ, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đề xuất đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TPHCM được duyệt một lần. Theo đó, không thực hiện các thủ tục đầu tư cho từng dự án, mà thực hiện thủ tục đầu tư cho toàn bộ các tuyến đường sắt đô thị. Đề xuất này sẽ được trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư cho toàn bộ dự án và giao TPHCM thực hiện phê duyệt dự án đầu tư.

Đối với quy hoạch, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đề xuất lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đường sắt đô thị kết hợp với quy hoạch TOD (Tổng hợp phát triển đô thị). Đồng thời, cần tổ chức lập quy hoạch chi tiết đảm bảo điều kiện thu hồi đất.

Đề xuất của Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM nhằm đa dạng hóa nguồn tài chính và thay đổi cách thực hiện thủ tục đầu tư cho dự án đường sắt đô thị TPHCM nhằm đảm bảo tiến độ và hoàn thành mục tiêu xây dựng 200 km đường sắt đô thị trong thời gian quy định.

[question] Đề cương đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TPHCM đã được gửi đến đâu?,Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đề xuất hai phương án gì để đẩy nhanh tiến độ?