Đà Lạt sẽ mở rộng diện tích gấp 4 lần vào năm 2024

Thành phố Đà Lạt sẽ mở rộng diện tích gấp 4 lần vào năm 2024

Thành phố Đà Lạt sẽ sáp nhập huyện Lạc Dương để gia tăng diện tích lên gấp 4 lần vào năm 2024, theo kế hoạch mới của tỉnh Lâm Đồng.

Thành phố Đà Lạt sẽ trải qua một sự thay đổi đáng chú ý trong tương lai gần.

Theo Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 vừa được tỉnh Lâm Đồng ban hành, huyện Lạc Dương sẽ được sáp nhập vào thành phố Đà Lạt. Điều này sẽ giúp thành phố tăng diện tích lên gấp 4 lần so với hiện tại.

Huyện Lạc Dương

Huyện Lạc Dương nằm ở phía Bắc thành phố Đà Lạt, có tổng diện tích 1.314km2 và dân số hiện nay khoảng 36.000 người. Huyện này có gần 90% diện tích tự nhiên là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Sau khi sáp nhập vào năm 2024, thành phố Đà Lạt dự kiến sẽ có diện tích rộng 1.700km2 và dân số khoảng 280.000 người.

Kế hoạch sáp nhập các huyện khác

Ngoài việc sáp nhập huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cũng có kế hoạch sáp nhập 3 huyện khác để mở rộng không gian đô thị. Đó là sáp nhập Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên thành một huyện. Tỉnh cũng sẽ sáp nhập 5 xã của huyện Bảo Lâm vào TP. Bảo Lộc. Ngoài ra, xã Triệu Hải sẽ được sáp nhập vào xã Quảng Trị thuộc huyện Đạ Tẻh, và xã Quảng Lập sẽ được sáp nhập vào xã P'Ró thuộc huyện Đơn Dương.

Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính

Theo lộ trình được đề ra trong Kế hoạch 8358, tỉnh Lâm Đồng dự kiến sẽ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào năm 2024. Trong giai đoạn này, tỉnh sẽ tiến hành sắp xếp và kiện toàn bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị hành chính. Tỉnh cũng tập trung giải quyết chế độ chính sách dôi dư tại các cơ quan, đơn vị và sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, đơn vị. Trong năm 2025, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó có những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp.

Sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn

Tỉnh Lâm Đồng cũng khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn, phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, không bắt buộc thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp xã đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021.

Phát triển của thành phố Đà Lạt

Thành phố Đà Lạt sẽ trở nên rộng lớn hơn và có thêm cơ hội phát triển với việc sáp nhập huyện Lạc Dương. Điều này đồng nghĩa với việc có thêm diện tích đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, khu đô thị mới và thu hút đầu tư. Thành phố Đà Lạt sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với không chỉ vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là một trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch quan trọng của khu vực.

[question] Thành phố Đà Lạt sẽ mở rộng diện tích bằng cách nào?,Sau sáp nhập, thành phố Đà Lạt sẽ có diện tích và dân số như thế nào?