Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đến năm 2030: Có khả thi hay không?

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đến năm 2030 đạt 9,5 - 10%. Tuy nhiên, với tình hình tăng trưởng chưa ổn định hiện tại, câu hỏi đặt ra là liệu mục tiêu này có khả thi hay không?

Đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đến năm 2030: Có khả thi hay không?

Thành phố Đà Nẵng đã đưa ra mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội (GRDP) đến năm 2030 với tốc độ tăng trưởng bình quân 9,5 - 10% mỗi năm, theo kế hoạch 155/KH-UBND do UBND TP. Đà Nẵng ban hành. Tuy nhiên, với tình hình tăng trưởng chưa ổn định hiện tại, câu hỏi đặt ra là liệu mục tiêu này có khả thi hay không?

Coi phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo là then chốt, chuyển đổi số là yếu tố đột phá

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao như vậy, Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và chuyển đổi số là hai yếu tố quan trọng. Thành phố đặt mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin và công nghiệp hỗ trợ của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Mục tiêu cụ thể bao gồm tăng trưởng bình quân GRDP đạt 9,5 - 10% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 8.000 - 8.500 USD, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế khoảng 50 - 55%, và tốc độ tăng trong giá trị tăng thêm (VA) ngành công nghiệp thời kỳ 2021 - 2030 đạt 12%.

Tuy nhiên, nhìn vào hiện tại, mục tiêu tăng trưởng này đang gặp khó khăn. Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng chỉ đạt 0,18%. Mặc dù năm 2022 đã có sự phục hồi và đạt được kết quả tăng trưởng ấn tượng với GRDP tăng 14,05%, đứng thứ 3 cả nước, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế thành phố chỉ tăng 3,74%, cách xa mục tiêu tăng trưởng 6,5 - 7% năm 2023.

Khó khăn trong đạt mục tiêu tăng trưởng

Tình hình kinh tế Đà Nẵng tháng 7/2023 có dấu hiệu khởi sắc so với tháng 6/2023, tuy nhiên, mức độ khởi sắc không đáng kể. Điều này cho thấy mục tiêu đạt tăng trưởng 6,5 - 7% năm 2023 là rất khó đạt được, chưa nói đến mục tiêu trung bình đến năm 2030 là 9,5 - 10%.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Đà Nẵng đặt mục tiêu tỷ trọng công nghiệp - xây dựng đến năm 2025 sẽ chiếm 24 - 26% trong cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, trong thực tế, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu kinh tế Đà Nẵng đang giảm rõ rệt. Năm 2018, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 23,1%, đến năm 2022, con số này đã giảm xuống còn 20,4%, và trong 6 tháng đầu năm 2023, tỷ trọng này chỉ còn 18,73%.

Đối với giá trị tăng thêm (VA) ngành công nghiệp, mục tiêu tăng trưởng trung bình trên 9,5%/năm đến năm 2025 cũng chưa được đạt. Hiện tại, VA công nghiệp Đà Nẵng đã giảm 1,7% so với năm 2020 và chỉ tăng 1,47% trong 6 tháng đầu năm 2023. Tất cả các chỉ số phát triển kinh tế trong năm 2021 - 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 đều thấp hơn so với mục tiêu đề ra.

Khó khăn và thách thức

Với tình hình tăng trưởng chưa ổn định và các khó khăn nội tại như quỹ đất cho sản xuất công nghiệp không còn nhiều, rời rạc, các khu cụm công nghiệp mới triển khai chậm do vướng mắc pháp lý, Đà Nẵng sẽ gặp nhiều thách thức trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP đến năm 2030.

Đánh giá của các chuyên gia và doanh nghiệp cũng cho thấy tình hình sản xuất công nghiệp của Đà Nẵng sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong những tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Sự biến động của kinh tế thế giới, lạm phát tăng, và sức mua giảm sẽ ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp của thành phố.

Kết luận

Dựa trên những thực tế và khó khăn hiện tại, mục tiêu tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng đến năm 2030 là rất khó khăn, nếu không nói là khó khả thi. Tuy nhiên, việc phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và chuyển đổi số vẫn là những yếu tố quan trọng để đạt được mục tiêu này. Đà Nẵng cần tìm giải pháp để vượt qua các thách thức và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

[question] Mục tiêu tăng trưởng bình quân 9,5 - 10%/năm của Đà Nẵng đến năm 2030 đã đạt được chưa?,Những khó khăn nào mà Đà Nẵng đang đối mặt trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế?
1 Lượt thích