Đà Nẵng đề xuất 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế cho giai đoạn 2021-2025

Đà Nẵng đã đề xuất 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế cho giai đoạn 2021-2025, nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế của thành phố. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về các kịch bản này và các biện pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Đà Nẵng đã đề xuất 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế cho giai đoạn 2021-2025 nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế của thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Kỳ Minh đã thông báo về những kịch bản này tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP. Đà Nẵng.

Các kịch bản được đề xuất dựa trên triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam, cũng như thực trạng tăng trưởng kinh tế của TP. Đà Nẵng. Đặc biệt, các kịch bản này tuân thủ các chủ trương theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Kịch bản 1

Được dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 6,5-7%/năm trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2024-2025 dự kiến tăng bình quân 7,2%/năm.

Kịch bản 2

Được chọn làm kịch bản chính, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2021-2025 đạt mức tăng trưởng trung bình 7,5-8%/năm. Với quy mô GRDP năm 2021 và năm 2022 đã vượt quy mô của năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2024-2025 dự kiến đạt bình quân 9,5-10%/năm.

Kịch bản 3

Dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 9%/năm trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2024-2025 dự kiến tăng bình quân khoảng 12,8%/năm.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản chọn (Kịch bản 2), thành phố cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, thành phố sẽ tập trung hoàn thiện các quy hoạch, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh và công bằng cho mọi thành phần kinh tế. Đồng thời, sẽ triển khai thực hiện Quy hoạch TP. Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực đầu tư, đặc biệt là đối với các dự án quy mô lớn đang gặp vướng mắc và chậm triển khai trong nhiều năm. Các dự án liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm toán và bản án cũng sẽ được tập trung xử lý để tăng thu ngân sách nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Thành phố cũng sẽ huy động, quản lý và sử dụng mọi nguồn lực hiệu quả để thúc đẩy phát triển. Các quy hoạch phân khu sẽ được hoàn thiện, các quy hoạch xây dựng đô thị sẽ được rà soát và điều chỉnh. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết cũng sẽ được nâng cao.

Đồng thời, thành phố sẽ tập trung vào việc khôi phục tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội và đổi mới mô hình tăng trưởng. Công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin sẽ được phát triển mạnh mẽ, đồng thời xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo và thành phố thông minh để thúc đẩy kinh tế số.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại và bền vững, tăng cao giá trị gia tăng trong lĩnh vực du lịch và đô thị. Thành phố cũng sẽ nghiên cứu việc hình thành Trung tâm OCOP để kết nối, hỗ trợ và quảng bá sản phẩm OCOP, chủ lực và đặc trưng.

Cuối cùng, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm để tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội. Các biện pháp giải ngân vốn đầu tư công cũng sẽ được thực hiện quyết liệt. Quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố cũng sẽ được ban hành, đặc biệt trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

[question] Đà Nẵng dự kiến có bao nhiêu kịch bản tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2021-2025?,Để đạt được kịch bản tăng trưởng thứ 2, Đà Nẵng cần tập trung vào những việc gì?