Đà Nẵng khẳng định mục tiêu tăng trưởng GRDP 8-8,5% vào năm 2024

Đà Nẵng khẳng định mục tiêu tăng trưởng GRDP 8-8,5% vào năm 2024

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8-8,5% vào năm 2024 và tập trung vào cải cách hành chính, thu hút đầu tư và đảm bảo an sinh xã hội.

Đà Nẵng - Mục tiêu tăng trưởng GRDP của thành phố Đà Nẵng vào năm 2024 đã được khẳng định trong Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII diễn ra vào ngày 8/12.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, đã đề ra mục tiêu tăng trưởng GRDP trong khoảng 8-8,5% nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững và khẳng định vị thế của thành phố trong khu vực và cả nước.

Tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần này đã đề ra nhiều chủ trương và giải pháp quan trọng nhằm tận dụng những thời cơ mới và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững của thành phố. Ông Nguyễn Văn Quảng đã đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các ngành. Ông cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương đề xuất các giải pháp nhằm chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Mục tiêu và chủ đề năm 2024

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, năm 2024 là một năm có ý nghĩa quan trọng đối với Đà Nẵng, với cơ hội và thách thức đan xen. Ông nhấn mạnh rằng thành phố cần phải có sự bứt phá mạnh mẽ để thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận và đề xuất chủ đề cho năm 2024 là "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội". Thành phố sẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, đặc biệt là vào thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng, nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu

Theo báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng, mục tiêu chính của thành phố vào năm 2024 là tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời chủ động báo cáo và đề xuất cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn và vướng mắc. Thành phố cũng sẽ triển khai hiệu quả Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cải cách hành chính, thu hút đầu tư và đảm bảo an sinh xã hội. Các chỉ tiêu chủ yếu đã được đề ra bao gồm: Tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố trong khoảng 8-8,5%, đạt mức GRDP bình quân đầu người 4.900 USD, tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 5-6%, vượt qua mức dự toán Trung ương giao về tổng thu ngân sách Nhà nước từ 3-5%, tăng trưởng tổng vốn đầu tư phát triển 6-7%, đạt tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 100% theo tiêu chuẩn và quy chuẩn.

Thành tựu năm 2023 và triển vọng trong tương lai

Năm 2023, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo và chỉ đạo triển khai nghiêm túc, chủ động và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác học tập, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, nghị quyết và văn bản mới của Trung ương đã được thực hiện kịp thời và bài bản. Đà Nẵng cũng là địa phương đầu tiên trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố Quy hoạch thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050. Thành phố đã tháo gỡ và khơi thông nguồn lực, thúc đẩy thu hút đầu tư trong nước đạt gần 50.000 tỷ đồng và thu hút vốn đầu tư FDI đạt hơn 180 triệu USD, tăng 35,7% so với năm 2022. Các kết luận thanh tra, kiểm toán thuộc thẩm quyền của thành phố cũng đã được thực hiện quyết liệt và đã hoàn thành 20/27 kiến nghị theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, đạt gần 75%.

Đà Nẵng đã đặt nền móng vững chắc cho việc triển khai các dự án trong tương lai. Thành phố đang tiếp tục nỗ lực tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư và đảm bảo an sinh xã hội

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mục tiêu tăng trưởng GRDP của thành phố Đà Nẵng vào năm 2024 là bao nhiêu?,Thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung vào những giải pháp nào để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững?
1 Lượt thích