Đà Nẵng: Tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Đà Nẵng: Tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Đà Nẵng đang đối mặt với nhiều khó khăn trong tăng trưởng kinh tế, với việc giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách chưa đạt yêu cầu. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhấn mạnh rằng cần phải khắc phục những hạn chế này để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm 2024.

Đà Nẵng, một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, đang gặp phải những thách thức trong việc tăng trưởng kinh tế.

Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã thông báo rằng tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn dự kiến tăng 2,58% so với năm 2022. Tuy nhiên, giá trị gia tăng trong khu vực dịch vụ dự kiến tăng 4,1%, trong khi khu vực công nghiệp-xây dựng dự kiến giảm 2,05% và khu vực nông-lâm-nghiệp-thủy sản dự kiến tăng 1,19%.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá dự kiến giảm 12,3%, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn giảm 14,6%, và tổng thu ngân sách nhà nước dự kiến đạt hơn 20.598 tỷ đồng, tương đương 87,8% dự toán HĐND TP giao và 85,6% so với năm 2022.

Ông Hồ Kỳ Minh đã đưa ra nhận định rằng tăng trưởng kinh tế thấp của Đà Nẵng là do ảnh hưởng lớn từ tình hình kinh tế thế giới, khi nhiều đơn hàng sản xuất bị cắt giảm, dẫn đến sự thu hẹp quy mô trong hoạt động công nghiệp chế biến chế tạo. Ngoài ra, tiến độ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2 cũng chậm do nhiều khó khăn và vướng mắc trong quá trình lập thủ tục.

Ông Hồ Kỳ Minh cũng đã đề ra mục tiêu cho năm 2024, trong đó GRDP được đặt mục tiêu tăng từ 8-8,5% và thu ngân sách tăng từ 5-7% so với ước đạt của năm 2023. Để đạt được những mục tiêu này, ông nhấn mạnh rằng thành phố cần tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp phục hồi và tăng trưởng kinh tế xã hội. Đồng thời, cần tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực đầu tư, đặc biệt là đối với các dự án quy mô lớn đang gặp vướng mắc và chậm triển khai từ nhiều năm qua. Cần tập trung vào các dự án thuộc thẩm quyền xử lý của thành phố để tăng thu ngân sách Nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp tồn tại và phát triển.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã nhấn mạnh rằng năm nay thành phố đang đối mặt với nhiều hạn chế, đặc biệt là mức tăng trưởng GRDP thấp.

"Chúng ta là địa phương thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách chưa đạt yêu cầu, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực sụt giảm, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn", ông Quảng nói.

Ông cũng đề nghị HĐND TP Đà Nẵng và các cấp, các ngành cần quyết tâm và chủ động hơn nữa, khắc phục các khó khăn và hạn chế để thực hiện thành công các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

Ngoài ra, ông Quảng cũng đề nghị HĐND và UBND TP Đà Nẵng chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương để sửa đổi và bổ sung Nghị quyết số 119 của Quốc hội. Trên cơ sở đó, cần đề xuất các cơ chế và chính sách đặc thù phát triển thành phố theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 43 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị.

Cuối cùng, ông Quảng nhấn mạnh rằng việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo nghị quyết của Quốc hội là hoạt động giám sát quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước. "Thông qua đó, người được lấy phiếu tín nhiệm 'tự soi', 'tự sửa', thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong thời gian tới", ông Quảng cho biết.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng thấp nhất trong số 5 thành phố trực thuộc Trung ương?,Ông Hồ Kỳ Minh đề xuất các giải pháp nào để cải thiện tình hình kinh tế của Đà Nẵng?