Đà Nẵng: Thu hút đầu tư ngoài khu công nghiệp tăng vọt

Tổng vốn đầu tư khu vực ngoài khu công nghiệp tại TP. Đà Nẵng trong 10 tháng đầu năm 2023 tăng hơn 500% so với cùng kỳ 2022, tạo đà phát triển kinh tế đáng kể.

Đà Nẵng: Thu hút đầu tư ngoài khu công nghiệp tăng vọt

TP. Đà Nẵng đã ghi nhận kết quả thu hút vốn đầu tư ấn tượng trong 10 tháng đầu năm 2023, đặc biệt là tại khu vực ngoài khu công nghiệp. Trong khi đó, tỷ lệ thành lập doanh nghiệp mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tiếp tục giảm.

Tăng trưởng mạnh mẽ của vốn đầu tư ngoài khu công nghiệp

Theo ông Lê Minh Tường - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng, từ đầu năm 2023 đến ngày 15/10/2023, TP. Đà Nẵng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án nằm ngoài khu công nghiệp và khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung, với tổng vốn đầu tư gần 41.000 tỷ đồng, tăng hơn 500% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, các khu công nghiệp và khu công nghệ thông tin tập trung chỉ thu hút được 1.329 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, đạt 37,5% so với cùng kỳ 2022.

Ngoại hối FDI tiếp tục tăng trưởng

Riêng với thu hút dự án đầu tư vốn nước ngoài (FDI), tính đến ngày 15/10, TP. Đà Nẵng đã thu hút được 176,835 triệu USD, đạt 135% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, khu công nghệ cao thành phố đã thu hút một dự án sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao với tổng vốn đầu tư 135 triệu USD.

"Dự báo trong 3 tháng cuối năm 2023, thu hút FDI Đà Nẵng sẽ tiếp tục khởi sắc, bởi có nhiều nhà đầu tư đã đăng ký sẽ tham gia đấu giá các lô đất của thành phố. Thành phố cố gắng trong 3 tháng cuối năm sẽ thu hút đầu tư thêm hơn 200 triệu USD", Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cho biết.

Sự suy giảm của doanh nghiệp mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Trong khi có những tín hiệu tích cực trong việc thu hút đầu tư, tình hình đăng ký doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng tiếp tục giảm.

Đến ngày 15/10, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.490 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 15.366 tỷ đồng, giảm 8,7% về số lượng doanh nghiệp và giảm 28,1% về vốn so với cùng kỳ 2022.

Bên cạnh đó, tốc độ phát triển cũng chững lại khi số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm 26,6% so với cùng kỳ 2022. Con số này đã giảm 24,6% so với thời điểm đến ngày 15/9/2023. Điều này cho thấy số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tiếp tục giảm mạnh.

Ông Lê Minh Tường cho biết: "Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng nhận định tình hình kinh tế còn rất nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp phải lựa chọn phá sản hoặc giải thể. Phần lớn doanh nghiệp hiện đang ngừng kinh doanh, giải thể là doanh nghiệp có quy mô nhỏ, siêu nhỏ". Ông cũng cho biết, thành phố đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

[question] Tại sao tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tiếp tục giảm ở Đà Nẵng?,Đà Nẵng đã thu hút được bao nhiêu triệu USD vốn đầu tư nước ngoài tính đến thời điểm hiện tại?