Đà Nẵng - Trung tâm Tài chính quốc tế và thành phố đáng sống hàng đầu Châu Á

Đà Nẵng - Trung tâm Tài chính quốc tế và thành phố đáng sống hàng đầu Châu Á, với tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng và sự thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng tăng cao.

Đà Nẵng - Trung tâm Tài chính quốc tế và thành phố đáng sống hàng đầu Châu Á

Đà Nẵng, một thành phố thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, đã trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế và thành phố đáng sống hàng đầu Châu Á. Với vị trí chiến lược quan trọng và tiềm năng phát triển vượt trội, Đà Nẵng đang thu hút sự chú ý của cả trong và ngoài nước.

Tăng trưởng kinh tế ấn tượng

Theo số liệu từ Cục Thống kê Đà Nẵng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân trong 10 tháng năm 2023 tăng 5,52% so với cùng kỳ năm 2022, vượt xa mức tăng trung bình của cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Đà Nẵng trong 10 tháng đầu năm 2023 đạt 105.594 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ.

Sự thu hút đầu tư nước ngoài

Đà Nẵng đã thu hút được 176,835 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tính đến ngày 15/10, đạt 135% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số đó, dự án nhà máy điện tử Foxlink Đà Nẵng tại Khu công nghệ cao đã đầu tư 135 triệu USD vào sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao.

Phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ

Thành phố Đà Nẵng đang tập trung vào phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ quan trọng. Trong kế hoạch phát triển đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 9,5-10% mỗi năm và phấn đấu đạt 12% mỗi năm theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp - thủy sản dự kiến tăng 2,5-3%; công nghiệp - xây dựng dự kiến tăng 10-10,5%; và dịch vụ dự kiến tăng 9,5-10%. Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu cơ cấu kinh tế với tỷ lệ nông, lâm nghiệp - thủy sản chiếm khoảng 1-2%; công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 29-30%; và dịch vụ chiếm khoảng 61-62%. Mục tiêu GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 8.000-8.500 USD.

Đà Nẵng - Thành phố đáng sống hàng đầu Châu Á

Với tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng thành phố trở thành một đô thị lớn, sinh thái, thông minh, bền vững, ngang tầm quốc tế. Đà Nẵng sẽ trở thành trung tâm kết nối và phát triển với mạng lưới đô thị khu vực và quốc tế, trở thành trung tâm du lịch quốc tế gắn với tổ chức sự kiện quốc tế, trung tâm công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực, và thành phố biển đáng sống đẳng cấp khu vực Châu Á.

Phát triển du lịch và công nghiệp công nghệ cao

Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Thành phố tập trung vào phát triển các lĩnh vực du lịch đặc trưng, kết hợp với ứng dụng công nghệ và gắn với thiên nhiên, văn hóa lịch sử truyền thống. Đồng thời, Đà Nẵng cũng tập trung vào phát triển công nghiệp công nghệ cao, với các lĩnh vực như công nghệ vi điện tử, công nghệ chip và vi mạch bán dẫn, cơ khí chính xác, công nghệ môi trường, công nghệ năng lượng mới, công nghệ vật liệu mới và công nghệ nano.

Đà Nẵng đang trên con đường trở thành trung tâm tài chính quốc tế và thành phố đáng sống hàng đầu Châu Á. Với sự phát triển đa ngành và tiềm năng phát triển vượt trội, Đà Nẵng sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm và đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Đà Nẵng đang thu hút những dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài nào?,Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng đến năm 2030 là bao nhiêu?