Đà phục hồi của thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2023

Hơn 200.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong năm nay
Trong năm 2023, thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã có sự phục hồi đáng kể, với tổng giá trị phát hành tăng 25,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, áp lực đáo hạn trong năm 2024 vẫn là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp bất động sản.

Đà phục hồi của thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2023

Trong báo cáo mới công bố, công ty chứng khoán VNDirect đã đánh giá rằng thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2023 đã có sự phục hồi đáng kể. Theo thống kê từ VNDirect, trong quý IV/2023, có 166 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước thành công, với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 146.277 tỷ đồng. Đây là con số tăng 22,3% so với quý III/2023 và cao gấp hơn 8 lần so với cùng kỳ. Trong số này, có 159 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành đạt 131.970 tỷ đồng, chiếm 90,2% tổng giá trị phát hành.

Tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp cả năm 2023 đạt khoảng 335.721 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng giá trị các đợt phát hành riêng lẻ đạt khoảng 300.610 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã có sự phục hồi tích cực trong quý IV/2023, khi tăng 22% so với quý III/2023 và cao gấp hơn 17 lần so với cùng kỳ.

VNDirect đánh giá rằng sự phục hồi của hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong quý IV/2023 đến từ sự gia tăng phát hành của nhóm ngân hàng. Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ của nhóm ngân hàng trong quý IV/2023 đạt khoảng 92.203 tỷ đồng, chiếm gần 69,9% tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong quý IV/2023.

Áp lực đáo hạn trong năm 2024

Tuy nhiên, mặc dù đã có tín hiệu khởi sắc, VNDirect cho rằng áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong năm 2024 vẫn còn lớn. Dự kiến tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đáo hạn năm 2024 khoảng 207.000 tỷ đồng, trong đó có 59,3% là của các doanh nghiệp bất động sản.

Theo VNDirect, trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn trầm lắng và việc tháo gỡ pháp lý cho các dự án vẫn chậm so với kỳ vọng, khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản sẽ vẫn tiếp diễn trong năm tới. VNDirect dự báo rằng áp lực đối với dòng tiền và vấn đề trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn sẽ vẫn là thách thức lớn đối với nhóm doanh nghiệp bất động sản trong năm 2024.

VNDirect cũng cho rằng hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có thể trầm lắng trở lại do áp dụng các quy định mới. Nghị định 65 bao gồm quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và quy định xếp hạng tín nhiệm bắt buộc chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. VNDirect cho rằng việc áp dụng các quy định này là cần thiết để nâng cao chất lượng và ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong dài hạn. Vì vậy, VNDirect kiến nghị Chính phủ nên nghiên cứu và ban hành các chính sách hỗ trợ khác thay thế cho Nghị định 08 đã hết hiệu lực từ ngày 1/1/2024, nhằm hỗ trợ và thúc đẩy quá trình phục hồi của thị trường trái phiếu doanh nghiệp một cách bền vững.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2023 như thế nào?,Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong năm 2024 dự báo sẽ như thế nào?