Đảm bảo cung ứng điện và nhiên liệu cho sản xuất điện năm 2024: Nhiệm vụ và giải pháp

Đảm bảo cung ứng điện và nhiên liệu cho sản xuất điện năm 2024: Nhiệm vụ và giải pháp

Bộ Công Thương và các doanh nghiệp năng lượng tại Việt Nam đã họp để thảo luận về kế hoạch cung ứng điện và nhiên liệu cho sản xuất điện năm 2024. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp và yêu cầu đảm bảo an ninh cung ứng điện trong tương lai.

Đảm bảo cung ứng điện và nhiên liệu cho sản xuất điện là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Việt Nam trong năm 2024.

Ngày 24/11, Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp với các tập đoàn và tổng công ty năng lượng tại Việt Nam để thảo luận về kế hoạch cung ứng điện và nhiên liệu cho sản xuất điện trong năm tới.

Tại cuộc họp, các đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp đã báo cáo về tình hình cung ứng điện, cung cấp than và khí cho sản xuất điện trong năm 2023, cũng như đề xuất các giải pháp và kiến nghị để đảm bảo cung ứng đủ điện và nhiên liệu cho sản xuất điện trong năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã lắng nghe và ghi nhận sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc đảm bảo cung ứng điện và nhiên liệu cho sản xuất điện, đồng thời đánh giá cao đóng góp của các doanh nghiệp này đối với ngân sách Nhà nước và đời sống của người dân.

Trong cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã yêu cầu các tập đoàn và tổng công ty năng lượng không để xảy ra tình trạng thiếu điện và nhiên liệu cho sản xuất điện trong mọi tình huống.

Đồng thời, các doanh nghiệp cần đảm bảo không xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung năng lượng và sự cố tổ máy phát điện kéo dài. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm túc các hợp đồng mua bán điện, cung cấp than và khí cho sản xuất điện đã ký kết, và tăng cường phối hợp hiệu quả trong hoạt động của mình.

Để đảm bảo an ninh cung ứng điện và nhiên liệu cho sản xuất điện, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các tập đoàn và tổng công ty năng lượng.

Các nhiệm vụ bao gồm thực hiện nghiêm kế hoạch cung ứng điện và biểu đồ cung cấp than đã được Bộ Công Thương phê duyệt, đảm bảo nguồn cung năng lượng trong mọi tình huống, khắc phục triệt để những hư hỏng và sự cố của các nhà máy và tổ máy, tăng cường kiểm tra và giám sát của chủ đầu tư các nhà máy điện trực thuộc, và tạo điều kiện để người dân và các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong hoạt động sản xuất.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng yêu cầu các tập đoàn và tổng công ty năng lượng thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương về cung ứng điện và nhiên liệu cho sản xuất điện.

Cuối cùng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các tập đoàn và tổng công ty năng lượng cần làm tốt công tác truyền thông để người dân và các doanh nghiệp hiểu rõ về tình hình cung ứng điện và nhiên liệu cho sản xuất điện, và để sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ trong việc vượt qua khó khăn trong hoạt động sản xuất.

Với những nhiệm vụ và giải pháp được đề ra, Việt Nam hy vọng sẽ đảm bảo cung ứng điện và nhiên liệu cho sản xuất điện trong năm 2024, từ đó đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống của người dân được ổn định và phát triển.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Các nhiệm vụ cần được thực hiện để đảm bảo cung ứng điện và nhiên liệu cho sản xuất điện năm 2024 là gì?,Bộ Công Thương yêu cầu các tập đoàn và tổng công ty năng lượng thực hiện các hợp đồng mua bán điện và nhiên liệu như thế nào?